Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Kirkestatistik

Statistikken udarbejdes for sogne, provstier og stifter.

Indholdet i statistikken er opdelt i to grupper: dels statistik baseret på Det Centrale Person Register (CPR) og dels indberetninger om kirkelige handlinger fra de enkelte sogne. Data vedrørende kirkelige handlinger modtages fra Kirkeministeriet.

Statistikken baseret på CPR vedrører antal folkekirkemedlemmer, ind- og udmeldelser samt fødte og døde.

Statistikken baseret på indberetninger fra Kirkeministeriet vedrører dåb, konfirmationer, begravelser, fremstillinger, lysninger og kirkelige velsignelser af ægteskaber.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken udarbejdes for sogne, provstier og stifter.

Indholdet i statistikken er opdelt i to grupper: dels statistik baseret på Det Centrale Person Register (CPR) og dels indberetninger om kirkelige handlinger fra de enkelte sogne. Data vedrørende kirkelige handlinger modtages fra Kirkeministeriet.

Statistikken baseret på CPR vedrører antal folkekirkemedlemmer, ind- og udmeldelser samt fødte og døde.

Statistikken baseret på indberetninger fra Kirkeministeriet vedrører dåb, konfirmationer, begravelser, fremstillinger, lysninger og kirkelige velsignelser af ægteskaber.

Grupperinger og klassifikationer

Sognene i Danmark kan grupperes til provstier eller stifter.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Folkekirkemedlem: I Det Centrale Person Register (CPR) findes oplysning om en person er medlem af folkekirken eller ej.

Kirkelig handling: Fra Kirkeministeriet indhentes oplysninger om kirkelige handlinger, fx dåb, konfirmationer, begravelser og vielser.

Enheder

Personer.

Population

Befolkningen med bopæl i Danmark 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2007-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Personer.

Referencetid

01-01-2017 - 31-12-2017

Hyppighed

Oplysninger om antal folkekirkemedlemmer, ind- og udmeldelser samt fødte og døde udkommer kvartalsvis.

Oplysninger om kirkelige handlinger, fx dåb, konfirmationer, begravelser, fremstillinger, lysninger og kirkelige velsignelser af ægteskaber, udkommer årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Statistikken udarbejdes som en serviceopgave for Kirkeministeriet.

Indberetningsbyrde

Ikke relevant i denne statistik.

Øvrige oplysninger

Link til hjemmeside vedrørende folkekirken