Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Kirkestatistik

Kirkestatistikken er blevet udarbejdet siden 1974. I perioden indtil 1984 blev opgørelsen udelukkende baseret på oplysninger i Det Centrale Person Register (CPR), mens den for årene 1984-2002 derudover er suppleret med en spørgeskemaundersøgelse af de anerkendte trossamfund. I denne periode er opgørelserne sammenlignelige. I forbindelse med offentliggørelsen blev der for visse hovedtal bragt tidsserier tilbage til 1980.

International sammenlignelighed

Statistikken vedrørende kirkestatistik kan sammenlignes internationalt.

Sammenlignelighed over tid

Kirkestatistikken er blevet udarbejdet siden 1974. I perioden indtil 1984 blev opgørelsen udelukkende baseret på oplysninger i Det Centrale Person Register (CPR), mens den for årene 1984-2002 derudover er suppleret med en spørgeskemaundersøgelse af de anerkendte trossamfund. I denne periode er opgørelserne sammenlignelige. I forbindelse med offentliggørelsen blev der for visse hovedtal bragt tidsserier tilbage til 1980.

Der oprettes og nedlægges løbende sogne. Det betyder, at disse sogne ikke kan sammenlignes tilbage i tid. I 2011 blev omkring 100 sogne således udskilt fra gamle sogne.

Kirkestatistikken er ikke udarbejdet for 2002-2006.

Kirkestatistikken udarbejdes igen fra og med 2007. Statistikken over kirkelige handlinger stammer fra Kirkeministeriet og kan ikke umiddelbart sammenlignes med de tidligere skemabaserede indberetninger.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke sammenlignelig statistik.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.