Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 37 58

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Institutioner og enheder for børnepasning

Statistikken anvendes som grundlag for Danmarks Statistiks dagtilbudsstatistik og normeringsberegninger, og Børne- og Undervisningsministeriet samt kommunerne anvender den til fx politikudvikling.

Derudover anvendes institutionsregisteret som udgangspunkt for en kvalitetssikringsproces af Dagtilbudsregistret i BUVM, idet dette register er under opbygning og indfasning.

Brugerbehov

Børne- og Uddannelsesministeriet anvender statistikken til politikudvikling og projekter. Derudover anvender kommunerne tallene til sammenligninger på tværs af kommuner.

Brugertilfredshed

Udarbejdelse af statistikken er sket på baggrund af en kontrakt mellem Børne- og Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for statistikken.