Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur. Erhvervsstatistik.
Søren Østerballe
23 42 32 97

srb@dst.dk

Hent som PDF

Idrættens økonomi og beskæftigelse

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Idrættens økonomi og beskæftigelse. Derudover indgår statistikken i Nyt fra Danmarks Statistik om Idræt og i den årligt publikationen om Kultur.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Idræt.

Publikationer

Danmarks Statistik udgiver årligt publikationen Kultur, hvor statistik om idræt indgår.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Idrættens økonomi og beskæftigelse i følgende tabeller:

Kommunale udgifter til idræt

 • IDRFIN01: Kommunale udgifter (1000 kr.) til idræt efter område, funktion og dranst
 • IDRFIN02: Kommunale udgifter (kr.) pr. indbygger til idræt efter område, funktion og dranst

Idrætsbranchernes økonomi

 • IDROEKO1: Idrætsbranchernes økonomiske nøgletal efter branche (DB07) og nøgletal

Idrætsuddannelse

 • IDRUDD01: Elevtal på fuldtids idrætsuddannelser efter køn, uddannelsestype og status

Idrætsforbrug

 • IDRFU01: Idrætsforbrug for en gennemsnitshusstand efter forbrugsgruppe
 • IDRFU02: Idrætsforbrug efter forbrugsgruppe og socioøkonomisk status
 • IDRFU03: Idrætsforbrug efter forbrugsgruppe og husstand
 • IDRFU04: Idrætsforbrug efter forbrugsgruppe og samlet indkomst
 • IDRFU05: Idrætsforbrug efter forbrugsgruppe og boligform
 • IDRFU06: Idrætsforbrug efter forbrugsgruppe og region
 • IDRFU07: Idrætsforbrug efter forbrugsgruppe og alder

Idrætsbeskæftigelse

 • IDRBES01: Idrætsbeskæftigelse efter branche (DB07), køn, alder og nøgletal
 • IDRBES02: Idrætsbeskæftigelse efter branche (DB07), funktion og nøgletal
 • IDRBES03: Idrætsbeskæftigelse efter branche (DB07), uddannelsesniveau og nøgletal

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et aggregeringsniveau der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.