Gå til sidens indhold

Idrættens økonomi og beskæftigelse

Statistikken belyser økonomien, uddannelsen, forbruget og beskæftigelsen i idrætsbrancherne og giver dermed en billede af idrætten som et erhverv. Statistikken er sammenlignelig fra 2013 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af økonomiske og beskæftigelsesmæssige nøgletal fordelt på idrætsbrancher, herunder omsætning, lønsum og antal fuldtidsbeskæftigede.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken er baseret på fejlsøgte registerdata fra Erhvervsbeskæftigelsen og den generelle Firmastatik for de udvalgte idrætsbrancher.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er tilgængelig for alle og kan anvendes til en beskrivelse af økonomi og beskæftigelse i de idrætsrelaterede brancher.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på fejlsøgte registerdata, som vurderes at være af høj kvalitet, jf. de relevante statistikdokumentationer. Der eksisterer ingen decideret kvalitetsmåling af statistikken, ligesom der ikke er foretaget nogen usikkerhedsberegninger.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikkens udgivelsestid er 20 måneder efter referenceperiodens udløb af hensyn til færdiggørelse af de bagved liggende registre. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken kan sammenlignes med udvalgte resultater fra Erhvervsbeskæftigelsen, Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik og den generelle firmastatistik samt Kulturens Erhvervsstruktur og Arbejdsmarked.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Idrættens økonomi og beskæftigelse. Derudover indgår statistikken i Nyt fra Danmarks Statistik om Idræt og i den årligt publikationen om Kultur.

Læs mere om tilgængelighed