Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, teknologi og kultur, Erhvervsstatistik.
Søren Østerballe
39 17 35 25

srb@dst.dk

Hent som PDF

Idrætsforeninger og idrætsfaciliteter

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Idrættens infrastruktur og ressourcer. Derudover indgår statistikken i Nyt fra Danmarks Statistik om Idræt og i den årlige publikation om Kultur.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Idræt.

Publikationer

Danmarks Statistik udgiver årligt publikationen Kultur, hvor statistik om idræt indgår.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Idrættens infrastruktur og ressourcer i tabellerne:

  • IDRFAC01: Idrætsfaciliteter efter område og facilitetstype
  • IDRFOR01: Idrætsforeninger og medlemmer efter område, organisation og nøgletal

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Statistik for medlemstal fra det centrale foreningsregister kan findes hos Dansk Idrætsforbund. Statistik om faciliteter findes hos Idrættens Analyseinstitut, og Lokale og Anlægsfondens facilitetsdatabase.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et aggregeringsniveau der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.