Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, teknologi og kultur, Erhvervsstatistik.
Søren Østerballe
39 17 35 25

srb@dst.dk

Hent som PDF

Idrætsforeninger og idrætsfaciliteter

Idrætsfaciliteterne trækkes årligt på skæringsdatoen 1. oktober fra facilitetsdatabasen. Lokale og Anlægsfonden samarbejder om databasen med Idrættens Analyseinstitut, som er ansvarlig for indsamling af data, drift og vedligeholdelse. Antallet af idrætsforeninger og medlemmer bliver årligt indberettet af Danmarks Idrætsforbund, som indsamler data om idrætsforeninger og medlemmer via Centralt ForeningsRegister.

Databehandling i Danmarks Statistik omfatter kodning af data, tabellering og kontrol af detaljerede registerudtræk til niveauet for offentliggørelse.

Kilder

Data til opgørelse af statistik om idrætsfaciliteter indsamles fra Idrættens Analyseinstitut og Lokale og Anlægsfondens facilitetsdatabase. Facilitetsdatabasen opdateres løbende, og der kan derfor være uoverensstemmelser mellem statistikken og facilitetsdatabasens opgørelser. Udtræk fra databasen foretages årligt d. 1 oktober. Medlemstal er baseret på udtræk fra det Centrale Foreningsregister, som indberettes årligt af DIF. Data indberettes til det Centrale Foreningsregister fra Idrætsforeningerne.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles på baggrund af indberetninger fra administrative registre. Medlemstal i DIF er baseret på udtræk fra det Centrale Foreningsregister. Data indberettes til registeret fra idrætsforeningerne. Tal for faciliteter er baseret på Idrættens Analyseinstitut og Lokale og Anlægsfondens facilitetsdatabase. Data i databasen registreres og revideres løbende, på baggrund af indberetninger fra fx kommuner, idrætsforeninger mv.

Datavalidering

Data kontrolleres ved at sammenligne med medlemstal og eller antal faciliteter for de foregående år. Ved større udsving i medlems- eller facilitetstal, kontaktes den relevante organisation.

Databehandling

Data indsamles på baggrund af indberetninger fra administrative registre. Denne data summeres og beregnes for hele landet. Endeligt fejlsøges og tabelleres data til statistikbanktabeller.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.