Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, teknologi og kultur, Erhvervsstatistik.
Søren Østerballe
39 17 35 25

srb@dst.dk

Hent som PDF

Idrætsforeninger og idrætsfaciliteter

Der laves ikke sammenligning af statistik med andre EU-lande på området. Visse resultater kan sammenlignes med andre offentliggørelser af originalkilderne, fx Det Centrale Foreningsregister og Facilitetsdatabasen.

International sammenlignelighed

Statistikken er ikke baseret på EU-lovgivning eller andre internationale retningslinjer, men andre lande indsamler og offentliggør lignende data. Fx indsamler og publicerer det norske idrætsforbund tal for idrætsforeninger, medlemsskaber og aktiviteter på deres hjemmeside og i nøgletalsrapporter. I Sverige driver Center for Idrætsforskning en hjemmeside om idrætsstatistik, som bl.a. viser medlems- og foreningstal baseret på indberetninger fra specialforbund. I Holland offentliggør det nationale statistikbureau med mellemrum survey data om idrætsforeninger, medlemsskaber, frivillige medarbejdere og brug af faciliteter

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er sammenlignelig i hele den offentliggjorte periode.

Der er i medlemstallene for 2019 en del afvigelser i forhold til 2018, hvilket vedrører tabellen IDRFOR01. Dette hænger sammen med, at det er de lokale firmaidrætsforeninger der registrerer, hvor mange der dyrker motion på arbejdspladserne i deres lokalområder. Det er en praksis der er under udvikling, hvor enkelte af de lokale firmaidrætsforeninger i højere grad end før registrerer motion på arbejdspladsen. Dette gælder fx i Lemvig kommune. Desuden kan flytning af medlemmer mellem kommuner være en årsag til store medlemsudsving, hvilket er tilfældet for blandt andet Brønderslev og Albertslund i 2019. Dette skyldes at større landsforeninger under firmaidrætten bliver registreret under de kommuner, hvor virksomhederne har hovedsæde. Her er det altså ikke bopælen, der ligger til grund for den geografiske placering af medlemmerne.

Sammenhæng med anden statistik

Visse resultater kan sammenlignes med andre offentliggørelser af originalkilderne, fx Det Centrale Foreningsregister, Facilitetsdatabasen og resultater fra Idrættens Analyseinstituts undersøgelser af danskernes sports- og motionsvaner.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.