Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

mlu@dst.dk

Hent som PDF

Høsten af korn, raps og bælgsæd

Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Foreløbige opgørelser for høsten af korn, raps og bælgsæd udgives ultimo november. Endelig opgørelse, inklusiv resultater for landsdele og regioner udgives april det efterfølgende år, hvor grovfoderhøsten også offentliggøres. Referenceperiodens udløb: 1. oktober. Høst af grovfoder udgives april det efterfølgende år. Referenceperiodens udløb: ultimo november. Prognosen for det følgende års vintersædsarealer udgives primo december. Referenceperiodens udløb: 15. oktober

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikkerne udgives årligt.

Foreløbige opgørelser for høsten af korn, raps og ærter og bælgsæd udgives ultimo november. Endelig opgørelse, inklusiv resultater for landsdele og regioner, foreligger i april det efterfølgende år, hvor grovfoderhøsten også offentliggøres.

Prognosen for det følgende års vintersædsarealer udgives primo december.

Frø til udsæd offentliggøres i statistikbanken.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.