Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Anne-Sofie Dam Bjørkman
39 17 33 96

asd@dst.dk

Hent som PDF

Forskning og udvikling i den offentlige sektor

Der er generel politisk målsætning om at øge den andel af BNP, der anvendes til forskning og udvikling. Der er derfor bred interesse for statistik om forskning og udvikling. Væsentligste brugere er ministerier, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, medier, forskere og private virksomheder. Hertil kommer EU-Kommissionen (det statistiske kontor Eurostat) og OECD. Undersøgelsens data stilles til rådighed for forskning.

Brugerbehov

Der er generel politisk målsætning om at øge den andel af BNP, der anvendes til forskning og udvikling, der er derfor bred interesse for statistik om forskning og udvikling. Væsentligste brugere er Ministerier, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, medier, forskere og private virksomheder. Hertil kommer EU Kommissionen (det statistiske kontor Eurostat) og OECD. Undersøgelsens data stilles til rådighed for forskning.

Brugertilfredshed

Der er etableret et kontaktudvalg vedrørende statistikker om forskning, udvikling og innovation, hvor de væsentlige brugere af statistikken er repræsenteret. Der indsamles ikke systematisk viden om brugertilfredsheden for denne statistik.

Fuldstændighed af data

Dataleverancer til Eurostat svarer til det krævede omfang.