Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Sædholm Nielsen
39 17 30 05

mne@dst.dk

Hent som PDF

Forbrugerprisindeks

Forbrugerprisindekset er relateret til det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) og til nettoprisindekset. Fra januar 2001 er den eneste forskel mellem det nationale forbrugerprisindeks og HICP dækningen af varer og tjenester, idet ejerboliger kun indgår i forbrugerprisindekset og ikke i HICP. Forbrugerprisindekset hænger sammen med nettoprisindekset. De to indeks omfatter samme grupper af varer og tjenester, og beregnes efter samme metode. Den eneste forskel mellem de to indeks er det anvendte prisbegreb, da skatter og afgifter fratrækkes priserne i nettoprisindekset, samt vægtningen.

International sammenlignelighed

Forbrugerprisindekset er relateret til det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

Fra januar 2001 er den eneste forskel mellem det nationale forbrugerprisindeks og HICP dækningen af varer og tjenester, idet ejerboliger kun indgår i forbrugerprisindekset og ikke i HICP.

Fra januar til december 2000 er den eneste forskel mellem det nationale forbrugerprisindeks og HICP, at både ejerboliger og privathospitaler kun indgår i forbrugerprisindekset og ikke i HICP. Før januar 2000 er der også beregningsmæssige og metodiske forskelle mellem de to indeks ligesom der er flere forskelle med hensyn til dækningen af varer og tjenester.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er i princippet fuldt sammenlignelig over tid. Der skal ved sammenligning over længere perioder dog tages højde for, at vægtskifte og den løbende opdatering af stikprøven gør, at det ikke er den samme kurv af varer og tjenester, der sammenlignes idet varekurven løbende bliver opdateret for at afspejle den aktuelle forbrugssammensætning.

En samlet oversigt over vægtgrundlag for forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) fra 1991 til i dag kan ses i det samlede vægtgrundlag.

Sammenhæng med anden statistik

Forbrugerprisindekset er relateret til det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) og til nettoprisindekset.

Fra januar 2001 er den eneste forskel mellem det nationale forbrugerprisindeks og HICP dækningen af varer og tjenester, idet ejerboliger kun indgår i forbrugerprisindekset og ikke i HICP.

Fra januar til december 2000 er den eneste forskel mellem det nationale forbrugerprisindeks og HICP, at både ejerboliger og privathospitaler kun indgår i forbrugerprisindekset og ikke i HICP. Før januar 2000 er der også beregningsmæssige og metodiske forskelle mellem de to indeks ligesom der er flere forskelle med hensyn til dækningen af varer og tjenester.

Forbrugerprisindekset hænger sammen med nettoprisindekset. De to indeks omfatter samme grupper af varer og tjenester, og beregnes efter samme metode. Den eneste forskel mellem de to indeks er det anvendte prisbegreb, da skatter og afgifter fratrækkes priserne i nettoprisindekset, samt vægtningen.

Intern konsistens

Datasættet er konsistent.