Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk afdeling
Petur Solnes Jonsson
3917 3056

psj@dst.dk

Hent som PDF

Folkebiblioteker (Afsluttet)

Publicering sker via følgende kanaler: Nyt fra Danmarks Statistik, Statistikbanken og årspublikationen. Dog er tal i årspublikationen "Kultur 2017" ikke opdateret med nyeste tal på området grundet forsinkelser i forbindelse med dataindsamlingen.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nyt fra Danmarks Statistik

Publikationer

Der udkommer årligt en kulturpublikation Kultur 2017, som indeholder statistisk oplysninger på forskellige kulturområder. Publikationen omfatter også et afsnit om folkebiblioteker

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Folkebiblioteker i følgende tabeller:

 • BIB8: Årsværk på folkebiblioteker efter område, personalekategori og tid
 • BIB3: Folkebibliotekernes fysiske materiale efter område, samling, opgørelse, materialetype og tid
 • BIB5: Folkebibliotekernes interurbanind- og udlån fordelt efter område, opgørelse, materialetype og tid
 • SBS1: Sammenlignende folkebiblioteksstatistik efter område, nøgletal og tid
 • BIB6: Folkebibliotekernes økonomi efter område, indtægt/udgift og tid
 • BIB1: Folkebibliotekernes nøgletal efter område, nøgletal og tid
 • BIB7: Aktivitet på biblioteker efter område, type, aktivitet og tid
 • BIB3B: Folkebibliotekernes fysiske materialer efter område, samling, opgørelse, materialetype, alder og tid
 • BIB2B: Folkebiblioteker efter område, aktivitet og tid
 • BIB4C: Folkebibliotekernes bestand og brug af elektroniske ressourcer på eksterne servere efter område, opgørelse, elektronisk materialetype og tid
 • BIB4D: Folkebibliotekernes bestand og brug af elektroniske ressourcer på egne servere efter område, opgørelse, elektronisk materialetype og tid

Adgang til mikrodata

De indberettede data er lagret hos Danmarks Statistik. Der findes ikke mere detaljerede data end det, der allerede bliver offentliggjort i Statistikbanken. Mikrodata er ikke tilgængelig for offentligheden.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger Danmarks Statistik normale praksis for diskretionering. Danmarks Statistiks diskretioneringspolitik

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.