Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk afdeling
Petur Solnes Jonsson
3917 3056

psj@dst.dk

Hent som PDF

Folkebiblioteker (Afsluttet)

Statistikken er sammenlignelig med tidligere udgivelser, og på overordnet niveau før kommunalreformen i 2007. Statistikken er baseret på kvalitetsstandard om biblioteker og er således sammenlignelig med andre statistikker for biblioteksaktivitet. Statistikken er sammenlignelig med internationale statistikker.

International sammenlignelighed

Brug af standarder inden for biblioteksområdet i Danmark afspejler både konkrete danske behov, men også organiseringen af det internationale standardarbejde. Statistikken om folkebiblioteker er således sammenlignelig med internationale statistikker i det omfang de er baseret på samme internationale standarder.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er sammenlignelig med tidligere udgivelser, og på overordnet niveau før kommunalreformen i 2007. For oplysninger om folkebibliotekernes bestand og brug af elektroniske resurser findes sammenlignelige oplysninger fra 2014.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er baseret på kvalitetsstandard for biblioteker DS/ISO 2789 standard og er således sammenlignelig med andre statistikker for biblioteksaktivitet.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.