Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk afdeling
Petur Solnes Jonsson
3917 3056

psj@dst.dk

Hent som PDF

Folkebiblioteker (Afsluttet)

De centrale brugere er kommuner, medier og Slots- og Kulturstyrelsen. Statistikken bliver brugt til analyser og planlægning på biblioteksområdet. Der er ikke foretaget undersøgelse af brugertilfredshed på denne statistik. Der er løbende kontakt med Slots-og Kulturstyrelsen hvor kvaliteten af statistikken og brugerbehov vurderes.

Brugerbehov

De vigtigste brugere er politikere, medier, studerende, interesseorganisationer og bibliotekerne selv, som bruger tallene i analysearbejde. Statistikken bliver brugt til analyser og planlægning på biblioteksområdet.

Brugertilfredshed

Der er løbende kontakt med Slots- og kulturstyrelsen om brugerbehov og evt. udvikling af statistikken.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.