Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk

Hent som PDF

Erhvervspendling

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnerne Pendling fra bopæl og Pendling til arbejdssted. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik Pendling.

Publikationer

Tallene indgår i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i følgende tabeller:

  • AFSTA3: Beskæftigede (ultimo november) efter arbejdsstedsområde, socioøkonomisk status, køn, pendlingsafstand og tid
  • AFSTA4: Gennemsnitlig pendlingsafstand (ultimo november) efter arbejdsstedsområde, socioøkonomisk status, køn og tid
  • AFSTB3: Beskæftigede (ultimo november) efter bopælsområde, socioøkonomisk status, køn, pendlingsafstand og tid
  • AFSTB4: Gennemsnitlig pendlingsafstand (ultimo november) efter bopælsområde, socioøkonomisk status, køn og tid
  • PEND100: Beskæftigede (ultimo november) efter bopælskommune, arbejdsstedsområde, køn og tid
  • PEND101: Beskæftigede (ultimo november) efter område, branche (DB07), pendling, køn og tid
  • LIGEFB6: Beskæftigede efter familietype, pendlingsafstand, køn, alder og tid
  • LIGEFI6: Ligestillingsindikator for pendlingsafstand (gennemsnitlig) efter indikator, familietype, alder og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens grunddata er tilgængeligt for DST Consulting og Danmarks Statistiks Forskningsservice. Mere detaljerede opgørelser kan købes ved henvendelse til DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Tal offentliggøres på et relativt aggregeret niveau i Statistikbanken, hvilket bl.a. betyder, at celler med mindre end tre observationer i de fleste tilfælde udelades.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.