Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser
Helene Gjermansen
39 17 34 65/Mobil: 24 76 70 09

hgj@dst.dk

Hent som PDF

Den offentlige sektors finanser

Statistikken er sammenlignelig fra 1993 og frem. Tallene udarbejdes efter internationale retningslinjer og er derfor sammenlignelig med lignende opgørelser fra andre lande.

International sammenlignelighed

Da statistikken følger de europæiske retningslinjer inden for opgørelse af nationalregnskabet er der god sammenlignelighed med andre landes opgørelser.

Sammenlignelighed over tid

Der tale om god sammenlignelighed, hvor begreber og metoder igennem perioden endnu er ensartede og overvejende følger de internationale nationalregnskabsforskrifter. Forhold som påvirker sammenligneligheden kan være hvis et større offentligt selskab bliver opsplittet i flere selskaber inden for forskellige aktivitetsområder (brancher).

Dette forhold har betydning for produktionsværdien og forbruget i produktionen, idet intern handel mellem brancher ikke fjernes. Handel mellem virksomheder inden for koncernen vil derfor være medtaget. Samtidigt har denne selskabsopsplitning betydning for niveauet i bruttoinvesteringerne fordelt på erhvervsgrupper, såfremt der foregår salg af kapitalapparat mellem to selskaber inden for koncernen.

Sammenhæng med anden statistik

Der kan sammenlignes med statistikken Regnskaber for offentlig forvaltning og service.

Intern konsistens

Data stammer fra forskellige regnskabskilder, men eftersom alle data konverteres efter samme internationale retningslinjer vurderes det at der er intern konsistens.