Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser
Helene Gjermansen
39 17 34 65/Mobil: 24 76 70 09

hgj@dst.dk

Hent som PDF

Den offentlige sektors finanser

Statistikkens data er baseret på regnskabsoplysninger fra staten, regionerne og kommuner samt fra ca. 800 offentlige virksomheder. Regnskabsoplysninger indsamles årligt direkte fra stat, regioner og kommuner mens data fra offentlige virksomheder indsamles ved hjælp af elektroniske spørgeskemaer. Regnskabsoplysningerne kontrolleres for fejl, bl.a. i forhold til sidste års regnskaber og der gennemføres en makrovalidering på det laveste brancheniveau. De indsamlede data dækker den fulde population, hvorfor der ikke er behov for opregning.

Kilder

Statistikkens data er baseret på regnskabsoplysninger fra staten, regionerne og kommuner samt fra ca. 800 offentlige virksomheder.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Regnskabsoplysninger indsamles på forskellig vis. Der modtages regnskabsfiler fra stat, regioner og kommuner, mens der fra de offentlige virksomheder indhentes årsregnskaber eller indberettes via spørgeskemaer.

Datavalidering

De indsendte regnskabsoplysninger kontrolleres for fejl. Bl.a. kontrolleres de indberettede tal i forhold til sidste års indberetning. Hvis tallene afviger meget kontaktes regnskabsindberetteren med henblik på at kontrollere korrektheden af tallene. Desuden gennemføres der en makrovalidering på brancheniveau.

Databehandling

De indhentede data dækker den fulde population, hvorfor der ikke er behov for opregning. I de tilfælde hvor regnskabsindberetningerne fra virksomhederne kommer for sent i forhold til offentliggørelse anvendes tilgængelige hovedstørrelser for virksomhederne sammen med regnskabsoplysninger fra året før.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.