Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Danmarks Nationalbank. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ingen særskilt Nyt fra Danmarks Statistik for denne statistik.

Publikationer

Tallene indgik tidligere i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Danmarks Nationalbank i tabellen:

  • MPK38: Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse efter indtægt/udgift og tid

Adgang til mikrodata

Statistikkens mikrodata administreres ikke af Danmarks Statistik.

Anden tilgængelighed

Se Nationalbankens Statistikbank.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et detaljeringsniveau, der ikke nødvendiggør yderligere diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der henvises til Danmarks Nationalbank.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.