Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse

Tal indsamles og behandles af Danmarks Nationalbank. Det sker årligt. Samtlige banker har pligt til at indberette deres årsregnskab til Danmarks Nationalbank.

Kilder

Danmarks Nationalbank.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles via publikationen Danmarks Nationalbank Beretning og regnskab.

Datavalidering

Hvis de indsamlede tal er væsentlig anderledes i forhold til forrige perioder rettes en forespørgsel til Danmarks Nationalbank om korrektheden af disse tal.

Databehandling

I forhold til kildedata, så kan ordlyden af visse regnskabsposter være ændret eller aggregeret.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.