Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse

Statistikken kan sammenlignes med lignende statistikker i mange andre lande. Statistikken er udarbejdet siden 2002 og er sammenlignelig i hele perioden.

International sammenlignelighed

Lignende statistik vil være at finde for andre lande.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er sammenlignelig i hele perioden fra 2002.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken for Danmarks Nationalbank er sammenlignelig med opgørelsen i Danmarks Nationalbanks udgivelse Beretning og Regnskab. Samme kildegrundlag benyttes til den finansielle delsektor Centralbanken (S.121) i Nationalregnskabet.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.