Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse

Statistikken er en årlig opgørelse af Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse fordelt efter indtægter og udgifter i mio. kr., herunder renteindtægter, udbytte af aktioner og årets resultat mv.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er en årlig opgørelse af Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse fordelt efter indtægter og udgifter i mio. kr. Resultatopgørelsen fordeles på:

 • Renteindtægter mv. i alt
 • Rente af tilgodehavender i udlandet
 • Rente og provision af udlån mv.
 • Rente og udbytte af obligationer og aktier
 • Renteudgifter mv. i alt
 • Rente af forpligtelser over for udlandet
 • Rente af indlån mv. og indskudsbeviser
 • Omkostninger i alt
 • Personaleomkostninger
 • Andre omkostninger
 • Netto-renteindtægter
 • Kursregulering mv. i alt
 • Udbytte af aktier
 • Andre ordinære indtægter
 • Omkostninger inkl. afskrivninger
 • Værdiregulering af guldbeholdningen
 • Kursregulering af valutamellemværender
 • Kursregulering af obligationer og aktier
 • Henlæggelser mv.
 • Årets resultat

Grupperinger og klassifikationer

Ikke relevant for Nationalbankens resultatopgørelse.

Sektordækning

Den finansielle sektor.

Begreber og definitioner

Danmarks Nationalbank: Den danske centralbank.

Enheder

Statistikken opgøres på Danmarks Nationalbanks regnskabsposter.

Population

​​​​Populationen dækker Nationalbankens aktiviteter.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2002 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Mio. kr.

Referencetid

01-01-2019 - 31-12-2019

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Da alle oplysningerne indsamles og offentliggøres af andre myndigheder, er der intet behov for hjemmel. Statistikken er ikke baseret på en EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på tal der allerede er offentliggjort af Danmarks Nationalbank. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan får ved henvendelse til Danmarks Statistik.