Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kasper Emil Freiman
39 17 31 43

kfr@dst.dk

Hent som PDF

Byggevirksomheden

Statistikken anvendes bredt af brancheorganisationer, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder og nyhedsmedier. Endvidere anvendes statistikken som input i de kvartalsvise nationalregnskabstal til beregning af bruttoværditilvæksten o.lign. i bygge- og anlægssektoren samt i andre kontorer i Danmarks Statistik, fx til huslejeopgørelser. Endelig bruges statistikken over byggetilladelser af Eurostat til at lave fælleseuropæisk statistik.

Brugerbehov

Der er tre hovedanvendelsesområder: planlægningsopgaver, markeds- og konjunkturanalyser. Den primære anvendelse af byggestatistikken er at bedømme konjunkturudviklingen inden for byggeaktiviteten. En bedømmelse der bl.a. indgår i den samfundsøkonomiske debat.

Byggestatistikken anvendes ellers af et bredt spektrum af brugere fra såvel den private som den offentlige sektor. Fra den private sektor er det primært større virksomheder og brancheorganisationer, hvor det fra den offentlige sektor hovedsagelig er ministerier og kommuner.

Brugertilfredshed

Brugerne anser generelt statistikken over byggevirksomheden som værende en vigtig og en relativ hurtig konjunkturindikator. Statistikken har stor bevågenhed i pressen og blandt andre professionelle brugere. Der er samtidig en vis efterspørgsel efter særkørsler - ofte mere detaljerede data end de offentliggjorte tal, der leveres på servicevilkår.

Brugernes berettigede kritik går på det store omfang af revisioner pga. de forsinkede indberetninger. Kritikken er i høj grad rettet mod kommunerne og ikke Danmark Statistik.

Fuldstændighed af data

Statistikken er omfattet af krav fra EU. Mht. fuldstændighed af disse data er alle disse krav opfyldt, dog kan kontorbygninger ikke særskilt udskilles.