Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk statistik
Martin Rune Rasmussen
39 17 35 29

mra@dst.dk

Hent som PDF

Budgetter for offentlig forvaltning og service

Budgetter for offentlig forvaltning og service offentliggøres i NYT og Efterretning. Desuden offentliggøres tallene i statistikbanken.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen særskilt NYT-udgivelse for denne statistik

Publikationer

Tallene indgår i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Tallene kan findes i følgende tabeller i Statistikbanken:

Adgang til mikrodata

Data lagres i databasen for de offentlige finanser. Udtræk af mikrodata fra denne database kan rekvireres på servicevilkår.

Anden tilgængelighed

Der er adgang til budgetter for offentlig forvaltning og service på samme niveau som det niveau Danmarks Statistik indsamler på. Dette kan opnås på baggrund af en serviceopgave.

Diskretioneringspolitik

Statistikken er udarbejdet inden for rammerne af Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR), hvilket betyder, at de tilgrundliggende regnskaber foreligger nationalregnskabskodet på et meget detaljeret niveau. Det er muligt at få adgang til disse budgetter på almindelige servicevilkår.

Diskretionering og databehandling

Der er adgang til budgetter for offentlig forvaltning og service på samme niveau som det niveau Danmarks Statistik indsamler på. Dette kan opnås på baggrund af en serviceopgave.

Reference til metodedokumenter

Yderligere dokumentation findes i Statistiske Efterretninger og i SU46 for dokumentation i særdeleshed vedrørende hovedrevisionen.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.