Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk statistik
Martin Rune Rasmussen
39 17 35 29

mra@dst.dk

Hent som PDF

Budgetter for offentlig forvaltning og service

Der er stor interesse for budgetter for offentlig forvaltning og service blandt brugere, som følger udviklingen i det offentliges økonomi. Statistikken efterspørges bredt af ministerier, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder og pressen. Statistikken har stor bevågenhed i pressen og blandt andre professionelle brugere.

Brugerbehov

Ministerier, politiske partier, interesseorganisationer, kommuner, offentlige og private virksomheder og den interesserede offentlighed.

Brugertilfredshed

Der indsamles ikke pt. viden om brugertilfredshed.

Fuldstændighed af data

Statistikken er omfattet af krav fra EU. Mht. fuldstændighed af disse data er alle disse krav opfyldt.