Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk statistik
Martin Rune Rasmussen
39 17 35 29

mra@dst.dk

Hent som PDF

Budgetter for offentlig forvaltning og service

Data er sammenlignelige efter ESA2010 fra finansåret 2015 og frem. For årene 1995 til 2014 er statistikken sammenlignelig efter ESA1995.

International sammenlignelighed

Der er fuld sammenlignelighed med offentlige finanser i andre lande som følger de internationale standarder på området, dvs. ESA2010 og SNA2008.

Sammenlignelighed over tid

Data er sammenlignelige efter ESA2010 fra finansåret 2015 og frem.

Sammenhæng med anden statistik

Der er fuld sammenlignelighed med anden statistik i nationalregnskabet, fordi man følger de internationale standarder på området, dvs. ESA2010 og SNA2008.

Intern konsistens

Statistikken er internt konsistent, da dette har høj prioritet, når statistikken udarbejdes. Det sikres bl.a. ved at kilderne ikke overlapper hinanden og at alle transaktioner mellem enheder afstemmes før eventuel konsolidering.