Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og uddannelse, Personstatistik
Annika Klintefelt
39 17 36 78

akf@dst.dk

Hent som PDF

Boligopgørelsen

I Statistikbanken offentliggøres Boligopgørelsen under emnet Boligforhold fordelt på Boliger og Beboere. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt

Publikationer

Statistikken udgives i Statistisk tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Boliger i følgende tabeller:

 • BOLRD: Beboede boliger efter udlejningsforhold og tid
 • BOL103: Boliger efter område, beboertype, anvendelse, antal værelser, boligstørrelse i kvm., husstandsstørrelse og tid
 • BOL104: Boliger efter område, beboertype, anvendelse, udlejningsforhold, husstandstype, antal børn og tid
 • BOL202: Personer efter område, anvendelse, opvarmning, toiletforhold, badeforhold, køkkenforhold, alder, køn og tid
 • BOL203: Personer efter område, anvendelse, udlejningsforhold, antal værelser, husstandsstørrelse, antal børn, alder, køn og tid
 • BOL204: Personer efter område, anvendelse, udlejningsforhold, husstandstype, antal børn, alder, køn og tid
 • BOL105: Boliger efter område, beboertype, anvendelse, opvarmning, toiletforhold, badeforhold, husstandstype, antal børn og tid
 • BOL201: Personer i boliger efter område, anvendelse, udlejningsforhold, ejerforhold, opførelsesår, alder, køn og tid
 • BOL102: Boliger efter område, beboertype, anvendelse, opførelsesår, opvarmning, toiletforhold, badeforhold, køkkenforhold og tid
 • BOL106: Boliger efter område, enhed, anvendelse og tid
 • BOL101: Boliger efter område, beboertype, anvendelse, udlejningsforhold, ejerforhold, opførelsesår og tid

Adgang til mikrodata

Forskningsservice stiller pt. ikke boligopgørelsesdata til rådighed. Anonymisering ville omhandle adresse og personer.

Anden tilgængelighed

Kundecenter bruger Boligopgørelsen i mange serviceopgaver.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks fortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Det videregives ikke oplysninger om enkeltpersoner. Det betyder, at navn, personnummer eller andre oplysninger, som muliggør direkte identifikation diskretioneres. Offentliggørelser med enkelt forekomst i tabelcellen må ikke kunne give ny viden om enkeltpersoners forhold.

Boligopgørelsens tabeller er afgrænset sådan, at det ikke er muligt at opnå ny viden om enkeltpersoner.

Reference til metodedokumenter

Beskrivelse af det nye BBR findes på http://www.BBR.dk. Herudover er BBR-oplysningerne også tilgængelige på http://www.ois.dk.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.