Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Bogføring, revision og skatterådgivning

Statistikken er udarbejdet siden 2001. Til og med undersøgelsesåret 2004 er Anden virksomhedsrådgivning blevet undersøgt sammen med Revisions- bogføringsvirksomhed. Der kan være problemer med at sammenligne tallene over længere tid, da spørgeskemaet, stikprøveudtagningen og beregningsmetoden er blevet justeret et par gange i den forløbne periode, seneste i 2013, hvor data for 2012 er genberegnet med ny metode.

International sammenlignelighed

Der leveres årlig data til EU's statistikbureau, Eurostat, for virksomheder med mindst 20 ansatte (i følge EU's forordning). Her leveres fordeling af omsætning på serviceydelser og fordeling af omsætning efter kundens hjemmested. Data for samtlige EU kan findes på Eurostats hjemmeside. Det vurderes, at der er god sammenlignelighed på tværs af landene, idet statistikkerne bør være produceret efter fælles retningslinjer og principper.

Sammenlignelighed over tid

Der kan være problemer med at sammenligne tallene over længere tid. Undersøgelsen blev gennemført første gang for året 2001. Fra 2005 til 2006 er der databrud pga. ændringer i spørgeskemaet. Fra og med undersøgelsesåret 2008 er stikprøven ændret fra at omfatte alle virksomheder med mindst 10 ansatte til at omfatte alle virksomheder med 20 eller flere fuldtidsansatte, et udsnit af virksomheder med 5-19 fuldtidsansatte og ingen virksomheder med under fem fuldtidsansatte.

Fra og med 2013 er statistikkens opregningsmetode ændret, således data opregnes baseret på et nyt datagrundlag for firmarer ud fra Det Erhvervsstatistiske Register. Data for 2012 er genbergnet. Hvilket betyder, at resultaterne før år 2012 ikke direkte kan sammenlignes med resultaterne fra 2012 og frem.

I Statistikbanken kan findes data tilbage til 2001, men pga. forskelle i metoder og enheder kan der ikke forventes god sammenlignelighed med den aktuelle serie, der begynder med året 2012.

Sammenhæng med anden statistik

Data i den nationale offentliggørelse opregnes på baggrund af den foreløbige momspligtige omsætning fra statistikken om Firmaernes køb og salg. Firmaernes køb og salg er en totalopgørelse af omsætningen; hvorimod denne undersøgelse, udover den totale omsætning, også angiver fordelingen i omsætningen på forskellige serviceydelser.

Til Eurostat opregnes statistikken på baggrund af omsætning fra regnskabsstatistikken. Ligesom i Firmaernes køb og salg, findes fordelingen i omsætningen på forskellige serviceydelser ikke i regnskabsstatistikken men kun i denne undersøgelse.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.