Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Michael Berg Rasmussen
3917 3768

mbr@dst.dk

Hent som PDF

Arealregnskab

Arealregnskabet er egnet til at belyse hvordan Danmarks arealer bruges og hvordan det ændrer sig over tid - fx analyser af hvordan behov for fx mere land til byudvikling og til beskyttet natur må ske på bekostning af andre arealanvendelser.

Brugerbehov

Brugere af arealregnskabet er både eksperter i myndigheder, interesseorganisationer, forskningsverdenen mm. og almindelige borgere med interesse for miljø, økonomi og samspillet mellem disse.

Brugertilfredshed

Arealregnskabet er i udviklingsfasen blevet præsenteret for brugerne, bl.a. i Kontaktudvalget for miljøøkonomiske regnskaber og statistikker. Der er endnu ikke gennemført nogen brugertilfredshedsundersøgelse, men kontaktudvalget vil blive brugt til at indsamle viden om brugernes vurdering af arealregnskabet.

Fuldstændighed af data

Der er ingen EU-forordningskrav til denne statistik.