Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk.

Hent som PDF

Arbejdsmarkedsregnskab (AMR)

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Arbejdsmarkedsregnskab. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ingen særskilt Nyt for denne statistik.

Publikationer

Der er ikke foretaget aktuelle analyser/publiceringer.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Arbejdsmarkedsregnskab i følgende tabeller:

  • AMR1: Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet (fuldtidspersoner) efter område, socioøkonomisk status, køn og alder
  • AMR2: Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet (fuldtidspersoner) efter socioøkonomisk status, køn, alder og herkomst

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning hvor data fra AMR (AMR-TN) og det ikke-timenormerede AMR (AMR-UN) stilles til rådighed.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting. Mikrodata vedrørende AMR (AMR-UN) og AMR-UN leveres årligt til DST consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Tal offentliggøres på et relativt aggregeret niveau i statistikbanken. Derfor vurderes der ikke at være behov for at foretage en diskretion af tallene.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen særskilte metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.