Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk.

Hent som PDF

Arbejdsmarkedsregnskab (AMR)

I arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) integreres og harmoniseres en lang række datakilder i et statistiksystem. Det betyder, at AMR kan belyse arbejdsmarkedet bedre, end enkeltstående statistikker kan. AMR er samtidigt en totaltælling af befolkningen, og dermed er der ikke samme usikkerhed som ved statistikker baseret på stikprøver. På den baggrund vurderes statistikken at være af relativ høj kvalitet.

Samlet præcision

Eftersom AMR er en totaltælling af befolkningen vurderes statistikken at have en relativ høj præcision. Der er dog usikkerheder forbundet med statistikken:

Der er usikkerhed om oplysningerne for selvstændige og medarbejdende ægtefæller. Det skyldes, at timeoplysningerne for selvstændige og medarbejdende ægtefæller er imputeret. Oplysningerne vurderes at passe på et overordnet niveau i forhold til de variable oplysningerne er imputeret på baggrund af, mens oplysningerne - særligt på detaljeret niveau - skal tolkes med forsigtighed. Desuden er dateringerne på jobbene for selvstændige og medarbejdende ægtefæller er ofte årsbaserede og de er derfor mere usikre end dateringerne i de andre kilder som AMR anvender.

Oplysninger om løntimer kommer fra statistikken Beskæftigelse for Lønmodtagere (BfL), hvor løntimerne i nogle tilfælde er imputeret og derfor er der usikkerhed om disse oplysninger.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

I arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) integreres, fejlsøges og harmoniseres en lange række datakilder i et statistiksystem. Det betyder, at AMR kan belyse arbejdsmarkedet bedre, end de enkeltstående statistikker kan. AMR er samtidigt en totaltælling af befolkningen, og dermed er der ikke samme usikkerhed som ved statistikker baseret på stikprøver. På den baggrund vurderes statistikken at have en relativ høj kvalitet. På trods af det er der dog usikkerheder forbundet med statistikken:

Der er usikkerhed om oplysningerne for selvstændige og medarbejdende ægtefæller. Det skyldes, at timeoplysningerne for selvstændige er imputeret. Timerne for selvstændige og medarbejdende ægtefæller er imputeret på baggrund af betalte timer for lønmodtagere, korrigeret med en faktor for selvstændiges/medarbejdende ægtefællers merarbejde i forhold til lønmodtagere Oplysningerne vurderes at passe på et overordnet niveau i forhold til de variable oplysningerne er imputeret på baggrund af, mens oplysningerne - særligt på detaljeret niveau - skal tolkes med forsigtighed. Desuden er dateringerne på jobbene for selvstændige og medarbejdende ægtefæller er ofte årsbaserede og de er derfor mere usikre end dateringerne i de andre kilder som AMR anvender.

Oplysninger om løntimer kommer fra statistikken Beskæftigelse for Lønmodtagere (BfL), hvor løntimerne i nogle tilfælde er imputeret og derfor er der usikkerhed om disse oplysninger.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

I arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) integreres, fejlsøges og harmoniseres en lange række datakilder i et statistiksystem. Det betyder, at AMR kan belyse arbejdsmarkedet bedre, end de enkeltstående statistikker kan. AMR er samtidigt en totaltælling af befolkningen, og dermed er der ikke samme usikkerhed som ved statistikker baseret på stikprøver. På den baggrund vurderes statistikken at have en relativ høj kvalitet. På trods af det er der dog usikkerheder forbundet med statistikken:

Der er usikkerhed om oplysningerne for selvstændige og medarbejdende ægtefæller. Det skyldes, at timeoplysningerne for selvstændige er imputeret. Timerne for selvstændige og medarbejdende ægtefæller er imputeret på baggrund af betalte timer for lønmodtagere, korrigeret med en faktor for selvstændiges/medarbejdende ægtefællers merarbejde i forhold til lønmodtagere. Oplysningerne vurderes at passe på et overordnet niveau i forhold til de variable oplysningerne er imputeret på baggrund af, mens oplysningerne - særligt på detaljeret niveau - skal tolkes med forsigtighed. Desuden er dateringerne på jobbene for selvstændige og medarbejdende ægtefæller er ofte årsbaserede og de er derfor mere usikre end dateringerne i de andre kilder som AMR anvender.

Oplysninger om løntimer kommer fra statistikken Beskæftigelse for Lønmodtagere (BfL), hvor løntimerne i nogle tilfælde er imputeret og derfor er der usikkerhed om disse oplysninger.

Der benyttes en fast fuldtidsnorm for alle lønmodtagere, nemlig 37 timer pr. uge (160,33 timer pr. måned). Det svarer til fuldtidsnormen for de fleste fastansatte funktionærer. Der kan dog være grupper, der har en anden fuldtidsnorm. Det kan fx være timelønnede eller nyansatte funktionærer, der har en fuldtidsnorm på under 160,33 timer pr. måned, da disse grupper typisk ikke vil få betaling for fx ferie. Dette har betydning for niveauerne og fortolkningen af antal fuldtidsbeskæftigede. Imidlertid er det ikke muligt på baggrund af e-indkomstregistret at opdele populationen ud fra forskellige grupper af lønmodtagere med forskellige fuldtidsnormer. En fordel med den faste fuldtidsnorm for alle lønmodtagere er, at det er simpelt at omregne antal fuldtidsbeskæftigede til betalte timer, som giver en indikator på udviklingen i beskæftigelsesvolumen for lønmodtagere. Dette muliggør, at brugerne let kan udarbejde alternative opdelinger (med varierende fuldtidsnormer) ud fra deres behov og de grupper de ønsker at sammenligne.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Ved offentliggørelsen af tallene for 2015 er årene 2008-2014 blevet revideret. Ved de efterfølgende offentliggørelser er der ikke foretaget revisioner.