Gå til sidens indhold

Anløbsaktiviteten i danske havne (eksperimentel statistik)

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Anløbsaktiviteten i danske havne 2020 (eksperimentel statistik)

Denne eksperimentelle statistik viser aktiviteten i danske havne målet ud fra skibsanløb. Statistikken er som eksperimentel statistik ikke en del af den officielle statistik. Statistikken betragtes som eksperimentel, fordi det er første gang Danmarks Statistik benytter de store mængder data, der ligger i AIS-systemet (Automated Information System - skibspositioner) og metoderne til behandling fortsat er under udvikling. Detaljeringen i statistikken og måden den formidles på vil også ændres hen ad vejen på baggrund af tilbagemelding fra brugere og den videre udvikling.

Indhold

Statistikken er et indeks over antallet af anløb i danske havne og dækker fragt- og containerskibe. Statistikken udarbejdes på grundlag af skibspositionsdata (AIS), som stilles til rådighed af Søfartsstyrelsen. Statistikken offentliggøres udelukkende i Statistikbanken.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

AIS-data fra Søfartsstyrelsen modtages løbende og registreres dagligt. Data gennemgår en datareduktion, hvor overflødige observationer fjernes for at lette den yderligere databehandling. Dernæst udvælges ankomstobservation og afgangsobservation, hvor ankomst/afgang identificeres og sammenhørende par identificeres. Herefter afgrænses havne, ved hjælp af data om skibspositioner. Placering af ankomst/afgangsobservationer i havne og statistik, hvor ankomst/afgang knyttes til en konkret havn og statistikdatasæt dannes

Endelig foretages tabellering, indeksering og sæsonkorrektion.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken giver hurtigere data om aktiviteten i danske havne og mulighed for at belyse flere typer af fartøjer i forhold til de eksisterende skibsfartsstatistikker. Statistikken er eksperimentel og en del af dette koncept er at afdække relevans og brugerbehov. Brancheorganisationer har dog udtryk interesse for opgørelsen.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikkens præcision i forhold til udviklingen i de faktiske anløb i danske havne og for fragt- og containerskibe er relativ høj baseret på en sammenligning med den kvartalsvise Søfartsstatistik.

Statistikken vurderes for indeværende at have en mellem pålidelig, idet der endnu ikke er foretaget revisionsanalyser af statistikken. Datagrundlaget ændrer sig ikke over tid, så revisioner vil skyldes tilpasninger i metode.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken er planlagt til at blive offentliggjort ca. 10 dage efter udløbet af referenceperioden og der er ingen forventning om forsinkelser.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Kun få andre lande bruger AIS-data til belysning af skibsfarten, da statistikken fortsat er en eksperimentel statistik uden en fastlagt international metode. Der kan sammenlignes med tilsvarende opgørelser baseret på statistikken for større danske havne på trods en række forskelle.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken publiceres i Statistikbanken og på emnesiden for Havne

Læs mere om tilgængelighed