Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Anløbsaktiviteten i danske havne (eksperimentel statistik)

Statistikken er et indeks over antallet af anløb i danske havne og dækker fragt- og containerskibe. Statistikken udarbejdes på grundlag af skibspositionsdata (AIS), som stilles til rådighed af Søfartsstyrelsen. Statistikken offentliggøres udelukkende i Statistikbanken.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken opgør fragt- og containerskibes anløb i danske havne. Statistikken er en eksperimentel statistik, som baserer sig på AIS data, der indsamles og formidles af Søfartsstyrelsen.

Grupperinger og klassifikationer

I øjeblikket anvendes ingen grupperinger og klassifikationer

Sektordækning

Danske havne

Begreber og definitioner

AIS: AIS står for Automated Information System og er et internationalt sikkerhedssystem, hvor skibene udsender oplysninger om bl.a. position, retning og hastighed med henblik på at reducere risikoen for kollisioner. Faste søinstallationer såsom fyr og havvindmøller kan ligeledes udsende AIS meddelelser. Oplysningerne opsamles i Danmark af Søfartsstyrelsen til overvågning af skibstrafikken i de danske farvande.

Anløb: Et anløb er, når et skib ankommer til en havn. Anløbstidspunktet bruges til periodisering af anløbet.

Enheder

Statistikken offentliggøres på den geografiske enhed danske havne, som kan være en selvstændig juridisk enhed, flere juridiske enheder eller et eller flere arbejdssteder.

Population

Anløb af fragt- og containerskibe i danske havne.

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

2017-

Basisperiode

2018 (gennemsnit) = 100

Måleenhed

Statistikken opgøres på antal anløb.

Referencetid

Statistikken opgøres på kalendermåned.

Hyppighed

Statistikken er månedlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Statistikken opgøres som en eksperimentel statistik på baggrund af offentlige tilgængelige data fra Søfartsstyrelsen. Der er ikke en indsamlingshjemmel og statistikken udarbejdes som del af Danmarks Statistiks generelle opgave med at udvikle statistik, jf. lov om Danmarks Statistik, §1, stk. 2, litra 1.

Indberetningsbyrde

Der er ingen indberetningsbyrde

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik