Gå til sidens indhold

Moduldata for boliger

Beskrivelse

PSD-boliger rummer enkelte oprettede og sammensatte boligvariable, samt enkelte husstandsvariable per 31. dec. i året (fra 2009) PSD_person_bolig rummer en kvartalsvis nøgle mellem person_id og boligen (DST_boligerhvervsenhed_id), bygningen (DST_bygning_id) og adressen (dst_enhedsadresse_id, dst_adgangsadresse_id). I Reference-tabellerne ligger metadata-oplysninger om hvilke versioner af de enkelte BBR-modulversioner, der er benyttet ved dannelsen af moduldata for boliger.

Beskrivelser af udtræk fra data findes i testrapporten.

Der findes ingen delopgaver under Moduldata for boliger

Variable