Gå til sidens indhold

DST_BOLIGMATCH

Langt navn

DST_BOLIGMATCH

Generel Beskrivelse

DST_BOLIGMATCH-variablen beskriver matchet mellem befolkningens CPR-adresser og adresser på enheder i BBR.

Gruppering: Beboede boliger: DST_boligmatch=101-704 Boliger uden CPR-tilmelding: DST_boligmatch=910 Fritidshuse uden CPR-tilmelding: DST_boligmatch=911

Personer, vi ikke finder bolig til: DST_boligmatch=999 - Indgår ikke i boligopgørelsens offentliggørelser

Boligerhvervsenheder, hvor der er mere end én enhed på enhedsadressen og hvor enheden ikke er udvalgt til at repræsentere boliger er her klassificeret som restenhed. DST_boligmatch=810-820. Indgår ikke i Boligopgørelsen. Koderne findes kun i BBR_boligerhvervsenhed på DB_geo. Boligerhvervsenheder, der ikke er beboede eller er boliger (boligtype=1-3) eller fritidhuse (boligtype=5): DST_boligmatch=920 Indgår ikke i Boligopgørelsen. Koden findes kun i BBR_boligerhvervsenhed på DB_geo.

Værdisæt: 101 1 hustand-1 enhed 102 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5) 103 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) 104 1 hustand-flere boligenhed 501 1 hustand-1 enhed på etagen 502 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5) på etagen 503 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) på etagen 504 1 hustand-flere boligenhed på etagen 601 1 hustand-1 enhed på adgangsadressen 602 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5) på adgangsadressen 603 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) på adgangsadressen 604 1 hustand-flere boligenhed på adgangsadressen 701 Flere hustande-1 enhed 702 Flere hustande-1 boligenhed (boligtype=1-5) 703 Flere hustande-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) 704 Flere hustande-flere boligenhed 810 Restenhed-bolig 811 Restenhed-fritidshus 820 Restenhed-ikke bolig 910 Bolig uden cpr-tilmelding 911 Fritidsbolig 920 Ikke bolig 999 Personer uden boligmatch

DST_boligmatch dannes ud fra match mellem vaskede adresser - Dst_enhedsadresser- fra hhv. BBR og CPR. I praksis er det kun dørnumre på CPR-adresser, der reelt ændres på. Fx vaskes dørnumre som '0tv9' og 'tv09' begge til 'tv09'. Kun ganske får adresser ændres.

Langt de fleste CPR-adresser - 98,8 pct.- matcher én CPR-husstandsadresse til én BBR-enhedsadresse, med kun en boligerhvervsenhed på adressen. (dst_boligmatch=101). I nogle tilfælde findes mere end én enhed på enhedsadressen, selv om dette vist rent principielt ikke burde forekomme. Her vælges så den enhed, der er mest relevant i forhold til beboelse:

Findes kun én boligenhed (boligtype=1-5) på adressen vælges denne (dst_boligmatch=102).

Findes kun en egentlig bolig (boligtype=1) vælges denne (dst_boligmatch=103)

Alternativt vælges den enhed med størst boligareal (dst_boligmatch=104)

I alt 99,3 pct. af CPR-adresserne matcher 1 til 1 på enhedsadresser i BBR. Alle nedenstående ekstra match rummer 0,37 pct. af alle CPR-husstandsadresser.

Før ovenstående match er tjekket om der på etage-niveauet findes kun én enhedsadresse i BBR, men flere CPR-adresser. Hvis dette forekommer, vil alle CPR-husstandene blive placeret på den samme BBR-adresse (dst_boligmatch=701: mange husstande til én enhed på enhedsadressen). Hvis der er flere enheder på enhedsadressen, vil de blive prioriteret svarende til dst_boligmatch=102-104, men med dst_boligmatch=702-704.

Resterende BBR-enhedsadresser og CPR-husstande matches på etage-niveau. Her vil husstande blive placeret i en enhed med andet dørnummer på etagen end angivet i CPR-adressen. Enheder matchet på etageniveau får dst_boligmatch= 501-504, svarende til ovenstående serier.

Resterende BBR-enhedsadresser og CPR-husstande matches på opgangsniveau. Her vil husstande blive placeret i en enhed med anden etage og evt. dørnummer end angivet i CPR-adressen. Enheder matchet på etageniveau får dst_boligmatch= 601-604, svarende til ovenstående serier.

Match på etager og opgange (dst_boligmatch 501-504,601-604) gemmes fra kvartal til kvartal, så hvis en husstand ikke skifter adresse i CPR, vil husstanden blive placeret i samme BBR-bolig kvartalet efter, såfremt at der ikke i mellemtiden er kommet en adresse i BBR, der matcher 100 pct. Dvs. at matchet genbruges mellem kvartaler.

Enheder i BBR, hvor der var flere enheder på enhedsadressen, og som ikke blev valgt til at repræsentere 'boligen' på adressen, kodes til hhv. dst_boligmatch=810 (boligtype=1-3), dst_boligmatch=811 (boligtype=5), dst_boligmatch=820 (alle øvrige boligtyper, som ikke ville tælle som bolig). Disse enheder indgår ikke i boligopgørelsen.

Detaljeret beskrivelse

DST_BOLIGMATCH har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D101300.TXT_DST_BOLIGMATCH - DST_BOLIGMATCH
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
101 1 hustand-1 enhed
102 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5)
103 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1)
104 1 hustand-flere boligenhed
501 1 hustand-1 enhed på etagen
502 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5) på etagen
503 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) på etagen
504 1 hustand-flere boligenhed på etagen
601 1 hustand-1 enhed på adgangsadressen
602 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5) på adgangsadressen
603 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) på adgangsadressen
604 1 hustand-flere boligenhed på adgangsadressen
701 Flere hustande-1 enhed
702 Flere hustande-1 boligenhed (boligtype=1-5)
703 Flere hustande-1 egentlig boligenhed (boligtype=1)
704 Flere hustande-flere boligenhed
810 Restenhed-bolig
811 Restenhed-fritidshus
820 Restenhed-ikke bolig
910 Bolig uden cpr-tilmelding
911 Fritidsbolig
920 Ikke bolig
999 Personer uden boligmatch