Gå til sidens indhold

UDLEJNINGFH

Langt navn

Udlejningsforhold

Generel Beskrivelse

Udlejningsforhold

Værdisæt:

1 Udlejet 2 Bolig beboet af ejer 3 Ikke benyttet bolig 9 Uoplyst udlejningsforhold

Udlejningsfh er en oprettet version af ENH_udlejningsforhold2 fra BBR_boligerhvervsenheder. Opretningen foretages på baggrund af ejerforhold, boliganvendelse og om boligen er beboet eller ej:

Kun en beboet bolig ejet af en 'privatperson eller I/S' kan være beboet af ejer. Hvis ikke dette er tilfældet kodes udlejningsforhold til uoplyst (1170 beboede boliger) eller 'ubenyttet' (1082 ubeboede boliger,1077 ubeboede fritidshuse). (Data i parenteser er 31-12-2011 tal)

Beboede boliger med udlejningsforhold 'Ikke benyttet' kodes til 'Uoplyst'. 157.378 beboede boliger har ændret kode fra 'Ikke benyttet' til 'Uoplyst'.

Fritidshuse uden CPR-tilmelding får udlejningsforhold='Uoplyst'. Her kodes 1152 fritidsboliger fra 'Beboet af lejer til 'Uoplyst'.

Boliger uden CPR-tilmelding får udlejningsforhold='Ikke benyttet'. Her kodes 1082 boliger fra 'Beboet af ejer' og 13.006 fra 'Beboet af lejer' til 'Ikke benyttet'.

Detaljeret beskrivelse

UDLEJNINGFH har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D101300.TXT_UDLEJNINGFH - Udlejningsforhold
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Udlejet
2 Bolig beboet af ejer
3 Ikke benyttet bolig
9 Uoplyst udlejningsforhold