Gå til sidens indhold

DST_BOLIGERHVERVSENHED_ID

Langt navn

DST_BOLIGERHVERVSENHED_ID

Generel Beskrivelse

DST's version af KMD's ENHED_ID, som dannes i GEO-moduldata. DST_boligerhvervsenhed_id danner sammen med (Modul-) referencetid nøglen (1-1) til BBBR_boligerhvervsenheder på DB_geo, som indeholder alle grunddata på boligenhederne.

Ved en Bolig-/erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder.

Detaljeret beskrivelse

DST_BOLIGERHVERVSENHED_ID har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel