Gå til sidens indhold

Indskrevne i daginstitutioner

Beskrivelse

Registeret bygger på IT-systemerne til opkrævning af forældrebetalingen i daginstitutioner og dagpleje. For de omfattede børn indgår oplysning om, hvilken type daginstitution, de gik i på opgørelsestidspunktet (fra 2004 i september eller oktober måned), samt om forældrebetalingen, herunder oplysninger om fripaldser mv. De fleste data kommer fra KMD, men også et par øvrige IT-leverandører samt enkelte kommuner leverer individdata. En del daginstitutioner er ikke dækket af registeret. Det gælder et lille antal kommuner, der har deres eget opkrævningssystem og ikke leverer individdata til Danmarks Statistik, og de gælder en række institutioner (især selvejende mv,), der ikke benytter de kommunale betalingssystemer. Især gælder dette for SFOer ved friskoler, der kun i begrænset omfang er dækket af registeret. I registeret indgår oplysninger om dækningsgraden opgjort såvel på kommuneniveau som for de enkelte institutionstyper i kommunen.

Oplysningerne om fripladser mv. må tages med forbehold - og oplysningerne findes ikke for alle kommuner.

Delopgaver

Variable