Gå til sidens indhold

PERSON_ID

Langt navn

Personidentifikationsnummer

Generel Beskrivelse

Afidentificeret Personnummer

Detaljeret beskrivelse

Personnummer_id

Afidentificeret personnummer

Procedure ved indlæggelse af nyt PNR og konvertering til Person_id. 1. Ved indlæggelse af nyt PNR hvor kilden er de daglige opdateringer fra CPR indlægges den nye række med et person_id i personnummertabellen med angivelse af at PNR er validt. Efterfølgende indlæggelser fra andre kilder end CPR konverterer PNR til det samme person_id.

  1. Ved indlæggelse af nyt PNR hvor kilden er andre end CPR indlægges et ny række med angivelse af at PNR ikke er validt.

  2. Alle PNR fra ikke valide kilder (dvs. andre kilder end CPR) bliver tildelt et nyt Person_id hver gang de indlægges i personnummertabellen. Det betyder at det samme PNR vil optræde med forskellige person_id i personnummertabellen svarende til det antal gange det er blevet lagt ind af ikke valide kilder.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel