Gå til sidens indhold

TAELAAR

Langt navn

Tællingsår

Generel Beskrivelse

Tællingsår Kalenderår for udbetaling til arbejdsgiveren eller til borgeren af de pengebeløb, der er angivet i variablene ARBGHP henholdsvis SIKRHP

Detaljeret beskrivelse

Tællingsår Kalenderår for udbetaling til arbejdsgiveren eller til borgeren af de pengebeløb, der er angivet i variablene ARBGHP henholdsvis SIKRHP

Tællingsåret er defineret ud fra kommunernes udbetaling - dvs. at et år dækker sager, hvor udbetalingen/konteringen er sket i året. I Syge- og barselsdagpengestatistikken svarer det til kommunernes regnskabsår, der følger kalenderåret. En del sager afregnes/konteres med forsinkelse, således at der i et tællingsår forekommer poster, hvor udbetalingen er sket i året, men hvor perioden den vedrører ligger i året forud. I tællingsårets sager indgår endvidere også positive eller negative efterreguleringer af tidligere udbetalte beløb.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel