Gå til sidens indhold

INSTNRBP

Langt navn

Institutionsnummer

Generel Beskrivelse

Internt institutionsnummer i Danmarks Statistik. For 2015 og 2016 er denne variabel ikke udfyldt.

Før 2015 er institutionsnummeret femcifret og refererer til den enkelte ofte fysiske institution. Fra og med 2015 ændres institutionsnummeret til et sekscifret institutionsnummer og skifter samtidig til at referere til en institution på forældrebestyrelsesniveau.

Detaljeret beskrivelse

Unik id på en institution ift. Danmarks Statistiks eget institutionsregister.

Ift. personalet anvendes nedenstående pseudo-institutionsnumre, for ansatte som ikke er direkte institutionstilknyttet. 00099901 - Centralt placerede PAU-elever 00099902 - Centralt placerede pædagogstuderende 00099903 - Centralt placerede vikarer 00099904 - Centralt personale i øvrigt 00099905 - Dagpleje 00099909 - Decentralt personale hvor enheden ikke var genkendt af DST på opgørelsestidspunktet

Ved tomme værdier er der ikke registreret et insittutionsnummer i det pågældende år

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel