Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Befolkningens bevægelser 2004

Den indholdsmættede publikation kortlægger den danske befolkning og dens udvikling. Publikationen rummer tal og tekst om fødsler og dødsfald, vielser og skilsmisser, aborter og adoptioner. Om flytninger, asylansøgninger og opholdstilladelser. Og meget mere.
NB! 2005-udgaven har ændret titel til Befolkningens udvikling.
 
Befolkningens bevægelser 2004 har et temaafsnit om skilsmisser i børnefamilier. Heldigvis for børnene er ægtepar med børn mere stabile end ægtepar uden børn, viser analysen.

Risikoen for skilsmisse er størst i aldersgruppen 30-34 år for både mænd og kvinder uden børn. Mænd med børn har relativt størst risiko for skilsmisse i 20-24-årsalderen. For kvinder med børn er risikoen dog stort set lige stor fra 20- til 45-årsalderen.

Antallet af børn har også betydning for skilsmissemønsteret. Skilsmisser i familier med kun et barn sker tidligere end for par med flere børn.

I 2004 var der børn i mere end to tredjedele af de opløste familier, og i alt blev 17.500 børn berørt af skilsmisse. Analysen viser, at der i de fleste tilfælde reelt var tale om opløsning af familien et eller flere år før det officielle tidspunkt for skilsmissen, idet faren og moren ikke havde haft fælles adresse i den mellemliggende periode.

Læs i øvrigt mere om ægteskaber og deres varighed i temapublikationen Vielser og skilsmisser.

Befolkningens bevægelser er velegnet til undervisningsbrug og vil i mange sammenhænge være et uundværligt analyseredskab. De ti foregående år har publikationen haft disse temakapitler:

1994 Tilflyttede husstande
1995 Statistik på udlændingeområdet
1996 Opløsning af parforhold
1997 Indgåelse af parforhold
1998 Udviklingen i dødeligheden
1999 Fertilitetsudviklingen i 1900-tallet og regional fertilitet 1995-1999
2000 Befolkningsfremskrivninger
2001 Børn i befolkningen
2002 Kohortedødelighed
2003 Opholdsgrundlag


Befolkningens bevægelser

Kolofon

Befolkningens bevægelser
Befolkning og valg
ISSN: 0070-3478
ISBN: 87-501-1501-4
Udgivet: 19. december 2005 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Befolkningens bevægelser 2003

Den indholdsmættede publikation kortlægger den danske befolkning og dens udvikling. Publikationen rummer tal og tekst om fødsler og dødsfald, vielser og skilsmisser, aborter og adoptioner. Om flytninger, asylansøgninger og opholdstilladelser. Og meget mere.
Befolkningens bevægelser 2003 har et særligt tema om udlændinges opholdsgrundlag. Anledningen er, at Danmarks Statistik som noget nyt har fået mulighed for at få oplyst baggrunden - det såkaldte opholdsgrundlag - for de indvandrere, der har fået opholdstilladelse i Danmark.

Temakapitlet belyser opholdsgrundlaget for de indvandrere, som har fået bevilget ophold siden 1995. Pr. 1. januar 2004 er der 112.393 indvandrere med statsborgerskab uden for Norden og EU/EØS, som har opholdt sig mindre end 10 år. Af disse er 44 pct. familiesammenførte, 38 pct. er flygtninge, mens 15 pct. har fået opholdstilladelse til at arbejde eller studere. Kun 1 pct. af indvandrere har et andet opholdsgrundlag.

Temakapitlet viser også, at størsteparten af de flygtninge, som er kommet de sidste ti år, har oprindelse i de krigs-hærgede lande Bosnien-Hercegovina, Irak, Afghanistan og Somalia. 93 pct. af indvandrerne fra Bosnien-Hercegovina og 76 pct. af indvandrerne fra Afghanistan har flygtningestatus. Fra Somalia og Irak har henholdsvis 66 pct. og 62 pct. flygtningestatus.

Befolkningens bevægelser er velegnet til undervisningsbrug og vil i mange sammenhænge være et uundværligt analyseredskab.


Befolkningens bevægelser

Kolofon

Befolkningens bevægelser
Befolkning og valg
ISSN: 0070-3478
ISBN: 87-501-1423-9
Udgivet: 9. november 2004 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Befolkningens bevægelser 2002

Publikationen Befolkningens bevægelser 2002 kortlægger den danske befolkning og dens udvikling. Publikationen rummer tal og tekst om fødsler og dødsfald, vielser og skilsmisser, aborter og adoptioner. Om flytninger, asylansøgninger og opholdstilladelser. Og meget mere.
Den omfangsrige publikation består af 138 tabeller og 31 sider emneartikler. Desuden er der et afsnit med metodebeskrivelser og ordforklaringer, og der er også et resumé på engelsk.

Befolkningens bevægelser 2002 sætter i en temaartikel for første gang fokus på dødelighed for fødselsårgange. Artiklen sammenligner årgangene, som er født i hhv. 1900, 1920, 1940, 1960, 1980 og 2000. Sammenlignet med vore dage havde børn født i 1900 meget svære livsbetingelser - næsten en femtedel af drengene nåede ikke at fejre deres ti års fødselsdag.

Befolkningens bevægelser er velegnet til undervisningsbrug og vil i mange sammenhænge være et uundværligt analyseredskab.


Befolkningens bevægelser

Kolofon

Befolkningens bevægelser
Befolkning og valg
ISSN: 0070-3478
ISBN: 87-501-1251-1
Udgivet: 21. oktober 2003 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Befolkningens bevægelser 2001

Befolkningens bevægelser 2001 indeholder oplysninger om fødsler, dødsfald, indgåede og opløste ægteskaber, flytninger, ind- og udvandringer, aborter, adoptioner, asylansøgninger, opholdstilladelser og naturalisationer.
Hertil kommer befolkningens sammensætning med hensyn til køn, alder, civilstand samt opgørelser af familier og husstande. Bogen indeholder desuden et afsnit med resultater fra den seneste befolkningsfremskrivning, hvor der sondres mellem indvandrere, efterkommere og den øvrige befolkning.

Årets tema er børn
Befolkningens bevægelser 2001 indledes med et kapitel om befolkningsudviklingen i 2001. Derefter følger som årets emneartikel, Børn i befolkningen. Artiklen skitserer de mest centrale udviklingstendenser for børn i den danske befolkning, fx med hensyn til andel af befolkningen, familieforhold, ind- og udvandringer og oprindelsesland.

Denne publikation er en fortsættelse af de årlige publikationer om befolkningens bevægelser, som første gang udkom for årene 1931-33.


Befolkningens bevægelser 2000

Befolkningens bevægelser 2000 indeholder oplysninger om fødsler, dødsfald, indgåede og opløste ægteskaber, vandringer, aborter og adoptioner. Hertil kommer opgørelser af befolkningen og dens sammensætning både på person-, familie- og husstandsniveau. Ligeledes indeholder publikationen et afsnit med resultater fra den seneste befolkningsprognose.

Udlændinge i Danmark
Et specielt afsnit handler om udenlandske statsborgere. Man kan desuden finde oplysninger om antallet af asylansøgere i Danmark. Asylansøgere er ikke tilmeldt folkeregistret og indgår derfor ikke i statistikken over befolkningen i Danmark.

Befolkningens bevægelser 2000 indledes med et kapitel om befolkningsudviklingen i 2000. Derefter følger som årets emneartikel et kapitel om befolkningsfremskrivninger siden 1978 sammenlignet med de faktiske resultater.

Denne publikation er en fortsættelse af de årlige publikationer om befolkningens bevægelser, som første gang udkom for 1931-1933.


Befolkningens bevægelser 1999

Befolkningens bevægelser 1998

Befolkningens bevægelser 1997

Befolkningens bevægelser 1996

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningens bevægelser

Kolofon

Befolkningens bevægelser
Befolkning og valg
ISSN: 0070-3478
ISBN: 87-501-1010-1
Udgivet: 31. december 1998 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Befolkningens bevægelser 1995

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningens bevægelser

Kolofon

Befolkningens bevægelser
Befolkning og valg
ISSN: 0070-3478
ISBN: 87-501-0980-4
Udgivet: 31. december 1997 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Befolkningens bevægelser 1994

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningens bevægelser

Kolofon

Befolkningens bevægelser
Befolkning og valg
ISSN: 0070-3478
ISBN: 87-501-0953-7
Udgivet: 31. december 1996 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Befolkningens bevægelser 1993

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningens bevægelser

Kolofon

Befolkningens bevægelser
Befolkning og valg
ISSN: 0070-3478
ISBN: 87-501-0921-9
Udgivet: 31. december 1995 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Befolkningens bevægelser 1992

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningens bevægelser

Kolofon

Befolkningens bevægelser
Befolkning og valg
ISSN: 0070-3478
ISBN: 87-501-0890-5
Udgivet: 31. december 1994 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Befolkningens bevægelser 1991

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningens bevægelser

Kolofon

Befolkningens bevægelser
Befolkning og valg
ISSN: 0070-3478
ISBN: 87-501-0863-8
Udgivet: 31. december 1993 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Befolkningens bevægelser 1990

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningens bevægelser

Kolofon

Befolkningens bevægelser
Befolkning og valg
ISSN: 0070-3478
ISBN: 87-501-0842-5
Udgivet: 31. december 1992 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Befolkningens bevægelser 1989

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningens bevægelser

Kolofon

Befolkningens bevægelser
Befolkning og valg
ISSN: 0070-3478
ISBN: 87-501-0812-3
Udgivet: 31. december 1991 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Befolkningens bevægelser 1988

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningens bevægelser

Kolofon

Befolkningens bevægelser
Befolkning og valg
ISSN: 0070-3478
ISBN: 87-501-0777-1
Udgivet: 31. december 1990 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Befolkningens bevægelser 1987

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningens bevægelser

Kolofon

Befolkningens bevægelser
Befolkning og valg
ISSN: 0070-3478
ISBN: 87-501-0745-3
Udgivet: 31. maj 1989 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Befolkningens bevægelser 1986

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.