Gå til sidens indhold

Strategi, arbejds­planer og statistik­programmer

Strategier

Strategi 2025

Strategi 2025

Strategien udstikker målsætningerne for, hvordan Danmarks Statistik skal udvikle sig frem mod 2025, og den fastlægger hovedprioriteringerne for vores arbejde.

Danmarks Statistik er den nationale leverandør af uafhængig statistik og data til samfundet. Visionen for vores indsats i de kommende år er at være den foretrukne kilde til troværdig viden om det danske samfund.Kommunikationsstrategi 2025

Kommunikationsstrategi  2025

Kommunikationsstrategi 2025 beskriver Danmarks Statistiks strategiske mål for udviklingen af vores eksterne kommunikation frem mod 2025 og er et af midlerne til at realisere Strategi 2025.

I Strategi 2025 indgår visionen om, at Danmarks Statistik skal være den foretrukne kilde til troværdig viden om samfundet i en tid, hvor man som borger hver dag skal navigere i en uoverskuelig og potentielt misvisende strøm af tal og fakta, og hvor man ikke kan være sikker på, at statistik og analyser er troværdige og løsrevet fra specifikke interesser.It-strategi 2025

It-strategi 2025

Danmarks Statistiks It-strategi 2025 understøtter forretningsstrategien, Strategi 2025, samt de årlige handlingsplaner.

 HR-strategi 2022

HR-strategi 2022

Danmarks Statistiks HR-strategi understøtter den overordnede forretningsstrategi samt de tilhørende delstrategier. Gennem en række målsætninger beskriver HR-strategien, hvordan man i Danmarks Statistik arbejder for at sikre medarbejdere og ledere de optimale forudsætninger for at udføre deres opgaver og skabe de resultater, der er beskrevet i den generelle strategiindsats.Big Data Strategi 2018-2020

Big Data Strategi  2018-2020

Big Data er et resultat af den stadigt stigende digitalisering, der betyder at såvel borgere som virksomheder afsætter elektroniske ’fodaftryk’ i forbindelse med en lang række mere eller mindre almindelige og hverdagsagtige handlinger. 

Danmarks Statistisk Strategi 2022 fastslår, at der i strategiperioden skal udarbejdes en handlingsplan for udnyttelse af Big Data. 

Danmarks Statistiks Big Data Strategi vil især have fokus på anvendelsen af data i relation til eksisterende statistikker, og på at indgå i data-partnerskaber med andre med henblik på at berige de eksisterende kilder til den officielle statistik.Strategi for indtægtsdækket virksomhed 2019-2022

Strategi for indtægtsdækket virksomhed 2019-2022

Med Danmarks Statistiks IDV-Strategi 2019-2022 sætter Danmarks Statistik en kurs for vores indtægtsdækkede virksomhed de kommende år.  Strategien skal bidrage til Danmarks Statistiks overordnede Strategi  2022 og visionen om at Danmarks Statistik skal være en udadvendt data- og vidensgenerator, der styrker forståelsen af samfundsforhold i Danmark.

I strategien præsenterer vi de væsentligste mål og definerer principperne for den del af vores virksomhed, der udgøres af indtægtsdækkede aktiviteter i forlængelse af Danmarks Statistiks myndighedsopgaver.Arbejds­plan

Arbejdsplan 2024

Arbejdsplan 2024

Arbejdsplanen er tæt knyttet til Danmarks Statistiks Strategi 2025 og giver et overblik over de væsentligste initiativer, vi gennemfører i 2024 for at understøtte strategien.Statistik­program

Statistikprogram 2024

Statistikprogram 2024

Statistikprogrammet giver en kort beskrivelse af de statistikker, vi producerer. Hver beskrivelse oplyser om statistikkens formål og indhold samt eventuelle udviklingsaktiviteter i 2024.Resultatplan

Resultatplan 2024

Resultatplan 2024

Der indgås årligt en resultatplan mellem Digitaliserings og ligestillingsministeriet og Danmarks Statistik med udgangspunkt i Danmarks Statistiks faglige og politiske uafhængighed.Årsrapport

Årsrapport 2023

Årsrapport 2023

Årsrapporten redegør i kort form for årets mål, resultater og regnskab.

Rapporten består af påtegning, beretning, regnskab samt bilag.

 Nøgletal for udgivelser

Nøgletal for statistikproduktion og gennemslag 2023

Nøgletal for statistikproduktion og gennemslag 2023

Nøgletal for statistikproduktion og gennemslag samler en række indikatorer, som belyser Danmarks Statistiks formidlede statistikproduktion 

Kontakt

Danmarks Statistik
Telefon: 39 17 39 17