Gå til sidens indhold

Brugerundersøgelser

Vi spørger ofte brugerne om deres mening om os i forskellige sammenhænge. Med afsæt i bl.a. dén viden formulerer vi de mål, vi arbejder for at leve op til.

Kommunikation

Omdømmeundersøgelse 

Befolkningens kendskab, vurdering og tillid til Danmarks Statistik:

Peer Review

Der gennemføres med jævne mellemrum evalueringer og gennemsyn af Danmarks Statistik, herunder internationale evalueringer. Peer review har til formål at evaluere, om EU-medlemslandene efterlever de grundlæggende principper for officiel statistik som fastsat i European Statistics Code of Practice.

Peer review-rapport 2015
Peer review-rapport 2007

Den tidligere australske rigsstatistiker Dennis Trewin har i 2014 foretaget et gennemsyn af Danmarks Statistik med fokus på muligheder for effektiviseringer og kvalitetsløft.

Review of efficiency, quality and the organisation of statistical production, Dennis Trewin, october 2014.

Budgetanalysen gennemført i samarbejde mellem Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danmarks Statistik i 2007.

Budgetanalyse 2007: Effektivisering af stikprøveundersøgelser

 

Kontakt

Bettina Steen Brix