Gå til sidens indhold

Skibsfarten på mindre havne

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Her kan I uploade jeres indberetning. Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter mindre havne oplysninger om skibsfarten i form af antal anløb, skibstype og -størrelse, ind- eller udskibningssted, passagerer, godsmængde og vareart. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i den generelle skibsfart i danske havne. Statistikken bruges af EU-Kommissionen, ministerier, organisationer, havnevirksomheder og rådgivende virksomheder. Statistikken kombineres med statistik over skibsfart på større havne og statistikken for Passager- og færgefart (gods på færger) i den samlede statistik over transport med skibe. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Hvornår er der frist for indberetning?

Fristen for indberetning er 15. februar 2024.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette? (oversigt over spørgsmål/kladde)

Her kan I hente et regneark med alle spørgsmål i undersøgelsen som forberedelse til jeres indberetning.

Se alle spørgsmål: Skibsfarten på mindre havne (Excel).

Hvordan kan I indberette? (vejledning m.m.)

Hent standard regneark

Standard regneark til upload: Skibsfarten på mindre havne (Excel)

Upload oplysninger i standard regneark

  • Udfyld oplysninger i standard regneark, og gem filen på din PC eller tablet.
  • Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode, og klik "Upload-pil2".
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload".

Uddybende vejledning til upload af standard regneark.

Vejledning til indberetning af Skibsfarten på mindre havne (PDF).

Hvem skal indberette – og hvorfor?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 40 virksomheder om en lovpligtig indberetning til denne statistik.

Hvordan udvælges virksomheder?

Danske erhvervshavne, der håndterer færre end 1 mio. ton gods årligt og færre end 200.000 passagerer årligt. Lystbådehavne og havne udelukkende med landinger af fisk samt havne med kun lejlighedsvis godshåndtering indgår ikke.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Fortsat færre færgepassagerer end før COVID-19

14. maj 2024

Fortsat færre færgepassagerer end før COVID-19

Antallet af passagerer på færge- og passagerruter fra danske havne var med 30 mio. passagerer kun en smule højere i 2023 end i 2022.

Tabeller i Statistikbanken om 'Passagerer og transportruter'


Emneside: Godstransport med skib.

Statistikdokumentation: Skibsfarten på danske havne.
Statistikdokumentation: Landinger af fisk. 

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist