Gå til sidens indhold

Regnskabs­statistik - store koncerner

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 1 time på denne indberetning.

Der skal også indberettes interne transaktioner mellem udvalgte selskaber i koncernen. Se listen af selskaber, blandt hvilke der skal indberettes interne transaktioner, på selve indberetningsskemaet.

Virksomheder med forskudt regnskabsår udfylder for det regnskab, hvor regnskabsafslutningen ligger imellem 1. maj 2023 og 30. april 2024.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder detaljerede regnskabsposter fra blandt andet resultatopgørelsen, balancen og årets investeringer. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i erhvervslivet og anvendes kun til statistiske formål. Statistikken bruges af offentlige myndigheder, Eurostat, politiske beslutningstagere, økonomer, forskere, brancheorganisationer, journalister og studerende til blandt andet driftsøkonomiske analyser, erhvervspolitiske beslutninger og evaluering af den førte erhvervspolitik. Regnskabsstatistikken er et væsentligt input til opgørelsen af nationalregnskabet. Se "Nyt fra Regnskabsstatistik for private byerhverv " nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetning er 1. juli 2024.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Hvis jeres firma er et moderselskab, skal I kun sende oplysninger om moderselskabet, ikke hele koncernen, dog med undtagelse af interne andele på udvalgte poster mellem de CVR-numre, der fremgår af blanketten.

Det er vigtigt, at indberetningen indeholder:

  • Resultatopgørelsens punkt 1 til 19 såsom nettoomsætning, vareforbrug, husleje, underentrepriser, leje/leasing. Disse oplysninger findes enten i den interne årsrapport med specifikationer eller i den skattemæssige årsopgørelse.
  • Balanceposterne som kan hentes fra årsrapporten.
  • Investeringer, der kan findes i årsrapporten eller den interne årsrapport med specifikationer eller den skattemæssige årsopgørelse. Vedrørende investeringsafgangen og beregningen af denne, se vejledningen i Virk-blanketten.
  • Virksomheder med forskudt regnskabsår udfylder for det regnskab, hvor regnskabsafslutningen ligger imellem 1. maj 2023 og 30. april 2024.

Oversigt over undersøgelsens spørgsmål

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.

Se alle spørgsmål: Regnskabs­statistik - store koncerner (PDF - kladde).

Nogle felter på virk-blanketten kan være præudfyldt med oplysninger fra årsrapporten, som er indberettet til Erhvervsstyrelsen.

Orientering om præudfyldning.

Hvorfor skal I indberette interne transaktioner?

Virksomheder (CVR-numre), som er en del af de største og mest betydende koncerner i Danmark, skal udover de traditionelle poster indberette visse interne transaktioner med udvalgte virksomheder i den danske del af koncernen.

Det betyder, at I ud for en række poster i skemaet både skal angive en total og den andel, der vedrører disse virksomheder i koncernen.

Danmarks Statistik skal bruge oplysningerne om de interne transaktioner til at konsolidere den danske del jeres aktiviteter. Det gør vi dels for at sikre en bedre og mere retvisende statistik, dels for at Danmark kan leve op til EU-lovkrav. Indberetning af de ekstra oplysninger er således lovpligtigt ifølge Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a. 

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 1 time

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 1 time på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.
Regnskabsstatistik

Hvordan kan I indberette?

Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.

Nogle felter i den digitale blanket kan være præudfyldt med oplysninger fra årsrapporten, som I har indberettet til Erhvervsstyrelsen: Orientering om præudfyldning (PDF).

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 9.000 virksomheder om at foretage denne lovpligtige indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Der udtages en stikprøve blandt virksomheder med 0-49 ansatte (fuldtidsårsværk). Virksomhederne indberetter i minimum to år, hvorefter der kan følge en pause - pausen er baseret på branche og størrelse.

Større virksomheder deltager hvert år. Større virksomheder er virksomheder med 50 ansatte eller derover (fuldtidsårsværk) samt virksomheder med en årlig momsomsætning på 200 mio. kr. eller mere.

Statistikken omfatter ikke landbrug, fiskeri, pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber, offentlig administration mv. 

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

Anmod om længere frist: regnstor@dst.dk.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Markant stigning i erhvervslivets overskud i 2021

3. maj 2023

Markant stigning i erhvervslivets overskud i 2021

Erhvervslivets resultat før selskabsskat steg med 231 mia. kr. i 2021 i forhold til året før. Det er en stigning på 55 pct., og det er bemærkelsesværdigt, at 10 virksomheder tilsammen stod for over halvdelen af stigningen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Virksomheders økonomi og regnskaber'


Emneside: Regnskabsstatistik for private byerhverv.

Statistikdokumentation: Regnskabsstatistik for private byerhverv.
Statistikdokumentation: Regnskabsstatistik for primære erhverv.
Statistikdokumentation: Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist