Gå til sidens indhold

Musikskoler

OBS: Virksomheder skal skifte til MitID Erhverv senest 30. juni 2023, hvor NemID ophører. Hjælp til MitID.

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Del 1: Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 15-60 minutter på denne indberetning.

Del 2: Indberet via filindberetning

Filen indberettes via musikskolens administrationssystem (SpeedAdmin).
Læs mere under:
”Hvordan kan I indberette?”

OBS: Undersøgelsen består af to indberetninger — et digitalt spørgeskema samt en filindberetning af data via musikskolens administrationssystem. I vil derfor modtage to forskellige henvendelser: én vedrørende den digitale indberetning til Musikskoler og én vedrørende Musikskolers filindberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter musikskoler, der modtager offentlig støtte, oplysninger om lokaler, fag, elever, antal ansatte m.m. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling i en række aktiviteter og forhold på musikskoler. Statistikken bruges af myndigheder, organisationer, virksomheder og andre interessenter i musik- og musikskolebranchen. Den anvendes også som grundlag for politikudvikling. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

OBS: Undersøgelsen består af to indberetninger — et digitalt spørgeskema samt en filindberetning af data via musikskolens administrationssystem.

Fristen for indberetning af det digitale spørgeskema via Virk er 26. oktober 2022.
Fristen for filindberetning via SpeedAdmin er 26. oktober 2022.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

OBS: Undersøgelsen består af to indberetninger — et digitalt spørgeskema samt en filindberetning af data via musikskolens administrationssystem.

Del 1: I det digitale spørgeskema indberettes oplysninger om lokaler, overenskomstforhold, antal ansatte og ejerforhold.

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i det digitale spørgeskema som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning. OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Se alle spørgsmål: Musikskoler (PDF - kladde).

Del 2: Oplysninger om blandt andet elever og fag indberettes gennem en selvstændig filindberetning via musikskolernes administrationssystem, SpeedAdmin.

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er 15-60 minutter.

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 15-60 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support. Tidsforbrug afhænger af virksomhedens aktivitet.

Hvordan kan I indberette?

OBS: Undersøgelsen består af to indberetninger — et digitalt spørgeskema samt en filindberetning af data via musikskolens administrationssystem.

Del 1: Indberet digitalt via computer eller tablet med MitID/NemID medarbejdersignatur. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID/NemID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING ovenfor, og indberet med MitID/NemID medarbejdersignatur.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID/NemID medarbejdersignatur.

Bilagsoversigt over fagkoder inkl. ændringer (pr. 21. april. 2021) (PDF).

Del 2: Indberet via SpeedAdmin. Overførsel af detaljerede data skal ske gennem musikskolernes elevadministrationssystem.

Vejledning til indberetning af data (SpeedAdmin).

Support til SpeedAdmin (systemleverandør)

Kontakt SpeedAdmin på telefonnummer 42 44 45 44 eller via deres hjemmeside SpeedAdmin.

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Hvert år er ca. 100 virksomheder pligtige til indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Slots- og Kulturstyrelsen leverer en populationsliste, der ligger til grund for afgrænsningen af musikskoler. Alle musikskoler i Danmark, som modtager støtte fra Kulturministeriet, udvælges til denne statistik.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Support til SpeedAdmin

Telefon: 42 44 45 44.

Kontakt SpeedAdmin.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Færre elever på musikskolerne i 2020/2021

20. januar 2022

Færre elever på musikskolerne i 2020/2021

Aktiviteten for de indskrevne elever i landets musikskoler er faldet markant i den seneste sæson. Den samlede aktivitet, som faldt 3 pct. fra 2018/2019 til 2019/2020, faldt yderligere med 9 pct. fra 2019/2020 til 2020/2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Musikskoler'


Emneside: Musikskoler.

Statistikdokumentation: Musikskoler.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist