Gå til sidens indhold

Musikskoler

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Del 1: Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 90 minutter på denne indberetning.

Del 2: Indberet via filindberetning

Filen indberettes via musikskolens administrationssystem (SpeedAdmin).
Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

OBS: Undersøgelsen består af to indberetninger — et digitalt spørgeskema samt en filindberetning af data via musikskolens administrationssystem. I vil derfor modtage to forskellige henvendelser: én vedrørende den digitale indberetning til Musikskoler og én vedrørende Musikskolers filindberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter musikskoler, der modtager offentlig støtte, oplysninger om lokaler, fag, elever, antal ansatte m.m. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling i en række aktiviteter og forhold på musikskoler. Statistikken bruges af myndigheder, organisationer, virksomheder og andre interessenter i musik- og musikskolebranchen. Den anvendes også som grundlag for politikudvikling. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

OBS: Undersøgelsen består af to indberetninger — et digitalt spørgeskema samt en filindberetning af data via musikskolens administrationssystem.

Fristen for indberetning af det digitale spørgeskema via Virk er 25. oktober 2024.
Fristen for filindberetning via SpeedAdmin er 25. oktober 2024.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

OBS: Undersøgelsen består af to indberetninger — et digitalt spørgeskema samt en filindberetning af data via musikskolens administrationssystem.

Del 1: I det digitale spørgeskema indberettes oplysninger om lokaler, overenskomstforhold, antal ansatte og ejerforhold.

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i det digitale spørgeskema som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning. OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Se alle spørgsmål: Musikskoler (PDF - kladde).

Del 2: Oplysninger om blandt andet elever og fag indberettes gennem en selvstændig filindberetning via musikskolernes administrationssystem, SpeedAdmin.

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 90 minutter.

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 90 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support. Tidsforbrug afhænger af virksomhedens aktivitet.
Musikskoler

Hvordan kan I indberette?

OBS: Undersøgelsen består af to indberetninger — et digitalt spørgeskema samt en filindberetning af data via musikskolens administrationssystem.

Del 1: Indberet digitalt MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING ovenfor, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Del 2: Indberet via SpeedAdmin. Overførsel af detaljerede data skal ske gennem musikskolernes elevadministrationssystem.

Vejledning til indberetning af data (SpeedAdmin).

Support til SpeedAdmin

(systemleverandør)

Kontakt SpeedAdmin på telefonnummer 42 44 45 44 eller via deres hjemmeside SpeedAdmin.

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danamrks Statistik anmoder hvert år ca. 100 virksomheder om en lovpligtig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Slots- og Kulturstyrelsen leverer en populationsliste, der ligger til grund for afgrænsningen af musikskoler. Alle musikskoler i Danmark, som modtager støtte fra Kulturministeriet, udvælges til denne statistik.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Support til SpeedAdmin

Telefon: 42 44 45 44.
Kontakt SpeedAdmin.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Stigende aktivitet i musikskolernes øvrige kunstfag

3. april 2024

Stigende aktivitet i musikskolernes øvrige kunstfag

I skoleåret 2022/23 var der tilmeldt 64.000 elever på de danske musikskoler, som gennemførte 93.100 aktiviteter. Dette var på samme niveau som i sæsonen 2021/22.

Tabeller i Statistikbanken om 'Musikskoler'


Emneside: Musikskoler.

Statistikdokumentation: Musikskoler.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist