Gå til sidens indhold

Industriens køb af varer og tjenester

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 3 timer på denne indberetning.

Åbn DST DataDialog

HENT REGNEARK

Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

OBS: Gyldig indberetning foretages ved at udfylde og uploade et standardiseret regneark. Regnearket er fremsendt til virksomheden via Digital Post. Regnearket kan også hentes via DST DataDialog ovenfor. Der kan ikke indberettes via digital indtastningsløsning. Læs mere under: Hvordan kan I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter alle virksomheder inden for industri og råstofindvinding med mindst 50 ansatte, eller med en årsomsætning på 100 mio. kr. eller mere, deres køb af råvarer fordelt på varekoder og emballagetyper samt køb af tjenester og handelsvarer til videresalg. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udviklingen i køb af varer og tjenester i danske industrivirksomheder. Statistikken bruges af brancheorganisationer, private virksomheder og forskere, og den er en væsentlig kilde til udarbejdelse af Nationalregnskabet. Se "Nyt fra Nationalregnskab" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetning er 29. september 2023 for regnskabsåret 2022.

Bemærk: Virksomheder med forskudt regnskabsår udfylder for det regnskab, hvor regnskabsafslutningen ligger imellem 1. maj 2022 og 30. april 2023.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Vejledning

Vejledning til indberetning af Industriens køb af varer og tjenester (PDF).

Støttematerialer

Hent varekatalog (PDF).
Varekatalog - nøgle til 8-cifrede varekoder i KN (Excel).
Commodities and categories in English (Excel)

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 3 timer

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 3 timer på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Industriens-koeb-af-varer-og-tjenester 
Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Upload oplysninger i regneark

  • Åbn DST DataDialog.
  • Log på med MitID Erhverv.
  • Åben besked: Industriens køb af varer og tjenester, Indberetningsmateriale.
  • Download det vedhæftede regneark, udfyld det og gem filen på din PC eller tablet.
  • Vælg START INDBERETNING øverst på denne siden, og log på med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode.
  • Opdater og godkend kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload".
Uddybende vejledning til upload af standardiseret regneark (Type 1).
Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 900 virksomheder om en lovpligtig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Alle virksomheder inden for industri og råstofindvinding - med mindst 50 ansatte eller med en årsomsætning på 100 mio. kr. eller mere - anmodes om lovpligtig indberetning til undersøgelsen.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra Nationalregnskab"

Tilbagegang i BNP på 1,8 pct. i første kvartal

21. maj 2024

Tilbagegang i BNP på 1,8 pct. i første kvartal

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 1,8 pct. i første kvartal 2024, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Faldet i første kvartal skyldes helt overvejende tilbagegang i både transport og industri.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


Emneside: Industriens køb af varer og tjenester.

Statistikdokumentation: Industriens køb af varer og tjenester.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist