Gå til sidens indhold

Fravær

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via IDEP

Start indberetning

Læs nedenfor om rettigheder til at indberette data fra et internt system til løn/fravær/tidsregistrering eller  regneark/manuel indtastning.

Ny indberetter/indberetningsmåde?

VÆLG/SKIFT INDBERETNINGSMÅDE

Data opsamles fra årets start via et eksternt servicebureau, et internt
system
til løn/fravær/tidsregistrering eller regneark/manuel indtastning.

Start opsamling af data fra årets start for at lette jeres indberetning

Vælg indberetningsmåde ovenfor, hvis der er første gang, I skal indberette til Fravær, eller hvis I skifter indberetningsmåde eller system i løbet af indberetningsperioden. Så vil I modtage information om, hvordan I forbereder jeres indberetning.

Mange virksomheder og institutioner indberetter lettest via et eksternt servicebureau eller et internt system til løn/fravær/tidsregistrering. Bemærk, at systemerne skal sættes op til statistikindberetning før indberetningsperiodens start. Læs mere under:  Hvordan kan I indberette?

OBS: Kan du ikke se Fravær i IDEP, så mangler du en særlig Virk-rettighed

Du kan indberette data fra løn-/fraværssystem, CSV-fil (tidsregistreringssystem), standard regneark eller manuel indtastning via IDEP, hvis du har MitID Erhverv samt en særlig Virk-rettighed til at indberette fraværsoplysninger til Danmarks Statistik. Hvis du ikke kan se Fravær i IDEP, skal du anmode om Virk-rettigheden via den lokale Virk-administrator i din virksomhed.

Tredjepartsindberetning via IDEP

Indberetter du på vegne af andre virksomheder (tredjepartsindberetning), skal du tildeles rettigheder til at indberette Fravær på Virk for den virksomhed, du arbejder i.

Skal du indberette Fravær via IDEP?

Hvordan anmoder du om Virk-rettigheden? - (PDF).

Er du Virk-administrator?

Hvordan tildeler du Virk-rettigheden? - (PDF).

Indberetning til Fraværsstatistik kræver, at man er logget på MitID Erhverv som "Erhvervsbruger", og at denne erhvervsbruger har fået tildelt den særlige rettighed: Ret til at indberette fravær til statistik. Bemærk, det er ikke muligt at indberette til denne statistik, hvis man er logget på MitID Erhverv som "Ledelsesrepræsentant" eller "Privatperson".

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder og offentlige institutioner oplysninger om deres medarbejderes fravær. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling i medarbejderes fravær samt de økonomiske konsekvenser af fravær - både for lønmodtagere, arbejdsgivere og for samfundet. Fravær opgøres på tværs af de tre sektorer: den statslige, den kommunale (kommuner og regioner) og den private (virksomheder og organisationer). Statistikken bruges af arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, politiske beslutningstagere og privatpersoner med behov for viden om udvikling i samfundsøkonomien. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetning til Fravær 2023 er 26. februar 2024.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

I skal indberette fraværsperioder for alle ansatte i virksomheden eller institutionen. For hver fraværsperiode skal I anføre identifikationsoplysninger, fraværsperiode og timer samt fraværsårsag. 

Læs mere om indberetningens indhold: 

Vejledning Fraværsstatistik 2024 - (PDF)
Vejledning Fraværsstatistik 2023 - (PDF)

Hvordan kan I indberette?

I kan indberette til Fravær på fire forskellige måder:

  1. Indberetning via et eksternt servicebureau
  2. Indberetning via upload af data fra internt løn-/fraværssystem (indkøbt eller selvudviklet)
  3. Indberetning via upload af CSV-fil fra tidsregistreringssystem 
  4. Indberetning ved hjælp af standard regneark "Skema til Fravær"/manuel indtastning (hvis I ikke anvender et servicebureau eller et system til løn/fravær/tidsregistrering). 

Hent regnearket "Skema til Fravær"

Standard regneark til upload eller manuel indtastning, hvis I ikke anvender et servicebureau eller et system til løn/fravær/tidsregistrering):


Vælg eller skift indberetningsmåde, hvis I skal indberette Fravær for første gang, eller hvis I vil skifte indberetningsmåde i løbet af en indberetningsperiode.

Systemerne skal sættes op til statistikindberetning fra indberetningsperiodens start. Hvis systemerne ikke er klargjort, vil oplysningerne skulle indberettes manuelt i IDEP.

Gå til vejledninger til indberetningsmåder, filformater og hjælp til at forberede indberetningen, så den foregår så let som muligt. 

Virksomheder, der indberetter Fravær til DA, FA, Apotekerforeningen eller Økonomistyrelsen/KRL, skal ikke foretage sig yderligere, da organisationerne varetager indberetning til Danmarks Statistik på vegne af deres medlemsvirksomheder.

Om rettigheder til indberetning via IDEP

Du skal bruge MitID Erhverv samt en særlig Virk-rettighed til at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik for at kunne indberette via IDEP.

Hvis du ikke kan se Fravær i IDEP, skal du anmode om Virk-rettigheden via den lokale Virk-administrator i din virksomhed.

Vi anbefaler, at medarbejdere, der skal indberette Fravær, får tildelt den særlige virk-rettighed i god tid før indberetningsfristen:

Skal du indberette Fravær via IDEP?

Hvordan anmoder du om Virk-rettigheden? - (PDF).

Er du Virk-administrator?

Hvordan tildeler du Virk-rettigheden? - (PDF).

Vælg eller skift indberetningsmåde

Vores vejledning til jer afhænger af jeres valgte indberetningsmåde. Udfyld og indsend formularen her: Vælg eller skift indberetningsmåde, HVIS jeres virksomhed:

  • skal indberette Fravær for første gang - og I ikke tidligere har valgt indberetningsmåde.
  • skifter indberetningsmåde, servicebureau eller system til løn/fravær/tidsregistrering, i løbet af indberetningsperioden.
Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder og institutioner til at indberette oplysninger til Danmarks Statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 2.600 virksomheder og institutioner om en lovpligtige til indberetning til Fraværsstatistik.

Hvordan udvælges virksomheder?

Der indsamles årligt fraværsoplysninger fra hele den offentlige sektor samt fra en stikprøve på ca. 2.600 private virksomheder. Virksomheder med under 10 ansatte indgår ikke i stikprøven. Virksomheder med 250 eller flere ansatte indgår altid i stikprøven.

Virksomheder med 10-250 ansatte, der udtages til indberetning, indberetter normalt i minimum fem år, hvorefter der kan følge en pause. Mulighed for pause afhænger af virksomhedens branche og størrelse.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

 

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"


Emneside: Fravær.

Statistikdokumentation: Fravær.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist