Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fravær

På siden kan du læse om indberetning af fravær for:

Den private sektor
Den statslige sektor
Den kommunale og regionale sektor

Indberet via IDEP.web:

Start indberetning

Bemærk: Indberetning til Fravær via IDEP.web kræver en særlig rettighed. Læs mere om at tildele/få rettigheden:


Læs om indberetning via IDEP.web:

Læs mere om IDEP.web

Indberetningsfrister

Frist for året 2018 er 26. februar 2019

Frist for året 2019 er 26. februar 2020

Den private sektor

Indkøbt system

Indkøbte systemer kendetegnes typisk ved, at den pågældende virksomhed selv forestår lønudbetalinger og indberetninger til bl.a. Danmarks Statistik. Systemet er placeret i den enkelte virksomhed og opdateres derfra. Disse filer skal indberettes i ESI format.

Service bureau

Service bureauer kendetegnes typisk ved, at den enkelte virksomhed skal 'logge' på eller overføre data til et eksternt system som forestår lønudbetalinger og diverse indberetninger mm..

Regnearksløsning - Skema til Fravær

Såfremt jeres virksomhed ikke benytter et system eller bureau, der kan håndtere fraværsstatistikken, kan man med fordel benytte Danmarks Statistiks regnearksskabelon "Skema til Fravær":

Vejledninger

Indkøbt system

Regnearksskabelon


Indberet medievalg

Hvilke af ovenstående systemer ønsker I at benytte?

Indberet dit medievalg

Kontakt

Send mail til statistikkontoret

39 17 33 40

Den statslige sektor

Fraværsoplysninger skal i henhold til Moderniseringsstyrelsens cirkulære af 14. juni 2013 (se bilag nedenfor) indberettes via fraværsregistreringssystemet SLS Ferie og Fravær. Større områder, hvor der i forvejen findes edb-baseret fraværsregistrering, kan indgå aftale om særskilt levering til Moderniserings- styrelsen. Hvert kvartal videreformidles fraværsdata til Danmarks Statistik.


Den kommunale og regionale sektor

Danmarks Statistik har i samarbejde med KRL Kommunernes og Regionernes Løndatakontor udarbejdet fil-formater til brug for indberetning af fraværs- oplysninger for den kommunale og regionale sektor. Der er pt. ét fil-format til Kommunedata brugere og ét til Silkeborg Data brugere.

Formål og anvendelse

Statistikken belyser udvikling i den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fravær. Her indberettes antal fraværsepisoder pr. medarbejder inkl. fraværets årsag og længde.

Statistikken anvendes af ministerier, kommuner og regioner, private virksomheder og interesseorganisationer.

Læs mere om rammer for indberetning til Danmarks Statistik


Fravær efter sektor, køn, fraværsårsag, alder og fraværsindikator - Danmarks Statistik

Hvorfor indberette fravær?

Den politiske og økonomiske bevågenhed omkring fraværsstatistikken er på både samfunds- og virksomhedsniveau meget stor. Statistikken er således vigtig for at få viden om fraværets omfang.

Da kvaliteten af statistikkerne ikke er bedre end de indberetninger, som Danmarks Statistik modtager fra virksomhederne, er det væsentligt at de data, som sendes til Danmarks Statistik, er korrekte.


Emneside: Fravær

Se Nyt fra Danmarks Statistik

Databeskyttelse af personoplysninger

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger mv.

Læs mere

Browsere til indberetning

Du kan bruge de fleste browsere, når du indberetter. Edge og Safari virker dog kun med nøglekort.

Læs mere om understøttede browsere

Ansvarlig for siden

Lønsektion