Gå til sidens indhold

Fravær

Vær opmærksom på, at login med NemID pr. 30. juni 2023 er ophørt. Fremover skal virksomheder anvende MitID Erhverv til at logge på offentlige tjenester. Hjælp til MitID.

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via IDEP

Start indberetning

Læs nedenfor om rettigheder til at indberette data fra:
1) Løn-/fraværssystem,
3) CSV-fil eller 4) regneark.

Forbered indberetning

Vælg indberetningsmåde

Data opsamles fra årets start via:
1) Løn-/fraværssystem,
2) servicebureau 3) CSV-fil
eller 4) regneark.

Start opsamling af data fra årets start for at lette jeres indberetning

Mange virksomheder og institutioner indberetter lettest via et løn-/fraværssystem eller et servicebureau. Bemærk, at systemerne skal sættes op til statistikindberetning før indberetningsperiodens start. Vælg indberetningsmåde ovenfor, så vil I modtage information om, hvordan I forbereder jeres indberetning.

OBS: Kan du ikke se Fravær i IDEP, så mangler du en særlig Virk-rettighed

Du kan indberette data fra løn-/fraværssystem, CSV-fil eller regneark via IDEP, hvis du har MitID Erhverv samt en særlig Virk-rettighed til at indberette fraværsoplysninger til Danmarks Statistik. Hvis du ikke kan se Fravær i IDEP, skal du anmode om Virk-rettigheden via den lokale Virk-administrator i din virksomhed.

Tredjepartsindberetning via IDEP

Indberetter du på vegne af andre virksomheder (tredjepartsindberetning), skal du tildeles rettigheder til at indberette Fravær på Virk for den virksomhed, du arbejder i.

Skal du indberette Fravær via IDEP?

Hvordan anmoder du om Virk-rettigheden? - (PDF).

Er du Virk-administrator?

Hvordan tildeler du Virk-rettigheden? - (PDF).

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder og offentlige institutioner oplysninger om deres medarbejderes fravær. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling i medarbejderes fravær samt de økonomiske konsekvenser af fravær - både for lønmodtagere, arbejdsgivere og for samfundet. Fravær opgøres på tværs af de tre sektorer: den statslige, den kommunale (kommuner og regioner) og den private (virksomheder og organisationer). Statistikken bruges af arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, politiske beslutningstagere og privatpersoner med behov for viden om udvikling i samfundsøkonomien. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetning til Fraværsstatistikken 2022 er 27. februar 2023.

Fristen for indberetning til Fraværsstatistikken 2023 er 26. februar 2024.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

I skal indberette fraværsperioder for alle ansatte i virksomheden eller institutionen. For hver fraværsperiode skal I anføre identifikationsoplysninger, fraværsperiode og timer samt fraværsårsag. 

Læs mere om indberetningens indhold: Vejledning Fraværsstatistik 2022 - (PDF).

Hvordan kan I indberette?

Se vejledninger, skemaer m.m. nedenfor.

Den private sektor
Den statslige sektor
Den kommunale og regionale sektor

Forberedelse letter indberetningen

For mange virksomheder og institutioner foregår indberetningen lettest via virksomhedens løn-/fraværssystem eller servicebureau . Bemærk, at systemerne skal sættes op til statistikindberetning og opdateres med personoplysninger m.m. før indberetningsperiodens start.

Efter opsætning foregår indberetning via servicebureau automatisk. Indberetning af data fra løn-/fraværssystem, CSV-fil eller regneark foregår ved at forberede en fil og uploade den i IDEP.

VÆLG INDBERETNINGSMÅDE øverst på denne side. I vil herefter modtage information om, hvordan I forbereder jeres indberetning via henholdsvis:

 1. Et løn-/fraværssystem – indkøbt eller selvudviklet
 2. Et servicebureau
 3. CSV-fil, hvor filen overholder filformatet for regneark og lignende løsninger - (PDF).
 4. Et regneark (hvis 1, 2 eller 3 ikke er muligt).

Læs mere her: Forklaring af indberetningsmåder - (PDF).

Indberetning via IDEP kræver særlige rettigheder

Data fra lokale løn-/fraværssystemer, CSV-fil eller regneark skal uploades i IDEP. Det kræver MitID Erhverv og en særlig rettighed til at indberette fraværsoplysninger til Danmarks Statistik. Hvis du ikke kan se Fraværsønstatistikken i IDEP, skal du anmode om rettigheden via den lokale Virk-administrator i din virksomhed.

Skal du indberette Fravær via IDEP?

Hvordan anmoder du om Virk-rettigheden? - (PDF).

Er du Virk-administrator?

Hvordan tildeler du Virk-rettigheden? - (PDF).

Start indberetning via IDEP

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

 • Vælg START INDBERETNING øverst på siden.
 • [+] Dan en indberetning.
 • Vælg indberetning: Fravær.
 • Vælg indberetningstype: Dataimport fra fil.
 • Vælg evt.journalnummer, hvis du har flere, og derefter statistik periode i rullemenuen.
 • Klik: Fortsæt
 • Vælg filformat i rullemenuen. 
 • Klik på Gennemse, og find filen på din PC eller tablet - dernæst Upload.
 • Vælg journalnummer og statistisk periode, og klik på Fortsæt.
 • Er data korrekt, klik Kan godkendes i kolonnen "Status".
 • Vis importlog: Godkend alle.
 • Bekræft: Godkend. Danmarks Statistik har først modtaget jeres indberetning, når det er flueben i Indberetning godkendt.

Den private sektor

Indkøbt system
Indkøbte systemer kendetegnes typisk ved, at den pågældende virksomhed selv forestår lønudbetalinger og indberetninger til bl.a. Danmarks Statistik. Systemet er placeret i den enkelte virksomhed og opdateres derfra. Disse filer skal indberettes i ESI format.

Servicebureau
Servicebureauer kendetegnes typisk ved, at den enkelte virksomhed skal logge på eller overføre data til et eksternt system som forestår lønudbetalinger og diverse indberetninger m.m.

Regnearksløsning - Skema til Fravær
Såfremt jeres virksomhed ikke benytter et system eller bureau, der kan håndtere Fraværsstatistikken, kan man med fordel benytte Danmarks Statistiks regnearksskabelon "Skema til Fravær".

Vejledninger m.m.
Skemaer

Den statslige sektor

Statslige institutioner har pligt til at indberette fravær. Fraværsoplysningerne skal indberettes i henhold til Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage - (PDF) og Vejledning om indberetning af fraværsoplysninger - (PDF). Hvert kvartal videreformidles fraværsdata til Danmarks Statistik.

Den kommunale og regionale sektor

Danmarks Statistik har i samarbejde med Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) udarbejdet filformater til brug for indberetning af fraværsoplysninger for den kommunale og regionale sektor. Der er p.t. ét filformat til Kommunedata brugere og ét til Silkeborg Data brugere.

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder og institutioner til at indberette oplysninger til Danmarks Statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 2.600 virksomheder og institutioner om en lovpligtige til indberetning til Fraværsstatistik.

Hvordan udvælges virksomheder?

Der indsamles årligt fraværsoplysninger fra hele den offentlige sektor samt fra en stikprøve på ca. 2.600 private virksomheder.  Virksomheder med under 10 ansatte indgår ikke i stikprøven.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

 

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Sygefraværet steg under fortsat corona i 2021

20. december 2022

Sygefraværet steg under fortsat corona i 2021

Sygefraværet har været stigende fra 2019 til 2021. I 2019 var de ansatte i gennemsnit syge 8,6 dage, og sygefraværet er frem til 2021 steget med 0,7 dage i gennemsnit pr. fuldtidsansat.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fravær fra arbejde'


Emneside: Fravær.

Statistikdokumentation: Fravær.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist