Gå til sidens indhold

Forskning og udvikling i offentlige institutioner

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Insitutioner/virksomheder bruger typisk ca. 2 timer på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter offentlige institutioner og private virksomheder, hvis virke ikke har erhvervsmæssig karakter, oplysninger om blandt andet beskæftigelse, udgifter og finansiering af forskning og udviklingsaktiviteter. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfanget af forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Statistikken bruges af ministerier, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, medier, forskere og private virksomheder til blandt andet at vurdere, hvor stor en andel af BNP der anvendes til forskning og udvikling. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetning er 1. maj 2024..

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Offentlige institutioner og private virksomheder, hvis virke ikke har erhvervsmæssig karakter, indberetter oplysninger om blandt andet beskæftigelse, udgifter og finansiering af forskning og udviklingsaktiviteter.

Hent standard regneark

Her kan I hente et standardiseret regneark som forberedelse til jeres indberetning.

Standark regneark til upload: Forskning og udvikling i offentlige institutioner (Excel).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 2 timer

Læs mere om tidsforbrug.

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Hent standard regneark

Standark regneark til upload: Forskning og udvikling i offentlige institutioner (Excel).

Upload oplysninger i standard regneark

  • Udfyld oplysninger i standard regneark, og gem filen på din PC eller tablet.
  • Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode, og klik "Upload-pil2".
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload".

Uddybende vejledning til upload af standard regneark.

Vejledning

Vejledning: Forskning og udvikling i offentlige institutioner (PDF).

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal institutioner/virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 350 institutioner/virksomheder om en lovpligtig indberetning til denne statistik.

Hvordan udvælges institutioner/virksomheder?

Målpopulationen vælges fra alle ikke-markedsorienterede offentlige enheder og private ikke-profitorienterede institutioner, som har forsknings- og udviklingsarbejde.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Typisk tidsforbrug på indberetningen

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 2 timer

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 2 timer på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support. Med udgangspunkt i det typiske tidsforbrug pr. indberetning er det samlede tidsforbrug for erhvervslivet opgjort til 630 timer pr. år.

Forskning-og-udvikling-i-offentlige-institutioner-21-02-2024

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Forskning og udvikling udgør 2,9 pct. af BNP

14. december 2023

Forskning og udvikling udgør 2,9 pct. af BNP

De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) udgjorde 81,8 mia. kr. i 2022. Det svarer til 2,9 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) og er på samme niveau som året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Forskning og udvikling'


Emneside: Forskning, udvikling og innovation.

Statistikdokumentation: Forskning og udvikling i den offentlige sektor.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist