Gå til sidens indhold

Datterselskaber i udlandet

OBS: Virksomheder skal skifte til MitID Erhverv senest 30. juni 2023, hvor NemID ophører. Hjælp til MitID.

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

 (English)

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 20 minutter på denne indberetning.

OBS:
Virksomheder med mange datterselskaber har højest tidsforbrug. Læs mere under: ”Hvordan kan I indberette?”

OBS: Indberetningen omhandler det senest afsluttede kalenderår. Virksomheder med forskudt regnskabsår indberetter for seneste regnskabsperiode med afslutning mellem 1. maj sidste år og 30. april i indeværende år.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskabers lokalisering (land), branche, beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

Jeres indberetning bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet gennem dansk kontrollerede datterselskaber.

Statistikken anvendes af danske og internationale myndigheder og organisationer (fx EU og OECD) som grundlag for politikudvikling. Den bruges også af brancheorganisationer, forskere og medier m.m. med interesse for globalisering og dansk erhvervslivs engagement i udlandet. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetning er 1. november 2022.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Statistikken er en årlig opgørelse af danske datterselskaber i udlandet, som ejes eller kontrolleres af en dansk modervirksomhed. Her indberettes udenlandske datterselskabers lokalisering (land), branche, beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.

Se alle spørgsmål: Datterselskaber i udlandet - kladde (PDF).

Vejledning til spørgeskema for Datterselskaber i udlandet - (PDF).

Guidelines for repondents to Foreign Affiliates - (PDF).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 20 minutter.

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 20 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support. Tidsforbruget afhænger af antal datterselskaber i den enkelte virksomhed.

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt via computer eller tablet med MitID/NemID medarbejdersignatur. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID/NemID til erhverv.

Indtast oplysninger i online blanket

  • Vælg START INDBERETNING ovenfor.
  • Vælg Journalnummer, og vælg linket: "Blanket: åååå".
  • Hvis I afbryder indberetningen, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indberetningen med den anvendte MitID/NemID medarbejdersignatur.

Upload oplysninger i regneark

OBS: Upload kan kun benyttes, hvis I har modtaget et særligt regneark - fx hvis I har mere end 50 datterselskaber.

  • Udfyld oplysninger i det fremsendte regneark, og gem filen på computeren.
  • Vælg START INDBERETNING ovenfor.
  • Vælg journalnummer og periode, og vælg upload-ikon længst til højre Upload-pil
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload til DST".

Vejledning til upload af fremsendt regneark.

Fuldmagtsaftale
Med en fuldmagtsaftale kan ansvaret for indberetningen overdrages til en anden virksomhed, fx en revisor eller administrator.

Fuldmagt: Læs mere under "Vil du give andre uden for virksomheden ret til at indberette med erhvervsfuldmagt?".

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Hvert år er ca. 4900 virksomheder pligtige til årlig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Statistikken er en totaltælling. Det vil sige, at samtlige danske selskaber, som ejer datterselskaber i udlandet, er pligtige til årlig indberetning.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.


Seneste "Nyt fra statistikken"

Rekordmange udenlandske datterselskaber

2. marts 2023

Rekordmange udenlandske datterselskaber

Danske virksomheder havde i 2021 lidt over 15.000 datterselskaber i udlandet. I de udenlandske datterselskaber var der i 2021 1.650.000 ansatte.

Tabeller i Statistikbanken om 'Danske datterselskaber i udlandet'


Emneside: Datterselskaber i udlandet.

Statistikdokumentation: Datterselskaber i udlandet.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist